In 2020 overwon Solvay tegenwind, leverde het sterke financiële prestaties en
boekte het aanzienlijke vooruitgang wat betreft zijn duurzaamheidsdoelstellingen

Brussel, 2 april 2021, 8u30 CEST - Solvay heeft vandaag zijn geïntegreerd verslag en jaarverslag gepubliceerd.

Het geïntegreerd verslag is volledig digitaal en biedt een alomvattend en geïntegreerd overzicht van de economische, ecologische en sociale verwezenlijkingen van Solvay in 2020. Het jaarverslag biedt een gedetailleerd overzicht van Solvay's bestuur, risicobeheer, bedrijfsevaluatie, economische, ecologische, sociale en financiële prestaties voor 2020.

Hoewel het jaar 2020 met aanzienlijke uitdagingen kwam, toonde elk van hen de breedte en diepte van de sterke punten van Solvay. Als leider in het bieden van oplossingen voor de meest urgente behoeften van de wereld, konden we in 2020 tal van producten leveren om de pandemie te helpen beheersen. We konden ook blijven inspelen op de toenemende behoeften om:

 • Schaarse hulpbronnen te behouden;
 • Hyperconnectiviteit op te voeren;
 • Mobiliteit te ondersteunen;
 • Prioriteit te geven aan groene energiebronnen;
 • Oplossingen voor gezondheidszorg toegankelijker te maken;
 • Een efficiëntere, duurzamere productie mogelijk te maken; en
 • De landbouwopbrengsten te verhogen.

Solvay heeft dit allemaal bereikt door te mikken op een koolstofarme en inclusievere
wereldeconomie

Duurzaamheid is geïntegreerd in al onze belangrijke strategische beslissingen, waaronder onderzoek en innovatie, kapitaaluitgaven, fusie- en overnameactiviteiten en investeringsbeslissingen. Het Jaarverslag 2020 documenteert deze convergentie en moet worden gelezen als aanvulling op het Geïntegreerd Verslag 2020.

Hier zijn slechts een paar hoogtepunten:

Financiële duurzaamheid

Wetende dat financiële duurzaamheid de basis is voor alle andere vormen van duurzaamheid, hebben we talloze stappen ondernomen om onze financiële basis en prestaties te verbeteren, onder meer door:

 • Zeven opeenvolgende kwartalen van sterke vrije kasstroom te leveren;
 • Een kostenbesparing van € 332 miljoen te realiseren;
 • Een vermindering van de nettoschuld met € 1,2 miljard;
 • Het leveren van uitzonderlijke bijdragen aan onze pensioenregeling om de kosten voor pensioenen met € 100 miljoen per jaar te verlagen;
 • Het werkkapitaal structureel te verbeteren, waaronder het terugdringen van de achterstallige vorderingen tot een laag eencijferig recordbedrag.

 

Leiders op markten met een snel groeiende vraag

In 2020 hebben we talloze belangrijke stappen gezet om onze kernproducten, -diensten en-competenties af te stemmen op de snelgroeiende markten, regelgeving, beleid en
wetenschappelijke eisen, waaronder:

 • De lancering van ons Green Hydrogen Platform;
 • De lancering van twee innovaties op het gebied van virusbestrijding, die de verspreiding van COVID-19 hebben helpen voorkomen;
 • Het toevoegen van een Key Accounts-programma dat nieuwe klanten genereert van onze grootste klanten en het verlengen van belangrijke luchtvaartcontracten;
 • Geavanceerde materialen om de groeiende vraag naar hyperconnectiviteit te ondersteunen;
 • Ondersteuning van de halfgeleidersector met belangrijke chemicaliën en materialen;
 • Het leveren van polymeren voor nieuwe generatie OLED en flexibele displays;
 • Het leveren van belangrijke materialen aan de 3D-printsector en het samenwerken met softwarebedrijven om complete 3D-printoplossingen te bieden;
 • Het leveren van innovatieve producten die voldoen aan wereldwijde nieuwe normen voor hygiëne.

 

Solvay als duurzame onderneming

Wij hebben talrijke stappen ondernomen om onze verbintenissen te versterken, waaronder:

 • De lancering van Solvay ONE Planet in lijn met onze G.R.O.W.-strategie;
 • De structurele uitstoot van broeikasgassen is met 8% afgenomen sinds 2018, meer dan tweemaal het jaarlijkse gemiddelde dat vereist is door het Akkoord van Parijs;
 • De verbintenis tot de Sciences Based Targets;
 • De uitfasering van steenkool en de invoering van een energie-overgangsprogramma;
 • De productie van innovatieve producten ter ondersteuning van de menselijke gezondheid, waaronder twee belangrijke antivirale producten en een groot aantal persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Het leveren van biogebaseerde ingrediënten aan de markten voor biologische en natuurlijke consumptiegoederen;
 • Het samenwerken met Mitsubishi om geavanceerdere materialen te recycleren;
 • De samenwerking met Veolia voor het recycleren van batterijen en het opvoeren van onze programma's voor het extraheren en zuiveren van belangrijke batterij-elementen.

 

Onze mensen op de eerste plaats

We hebben talloze stappen ondernomen om onze medewerkers te werven, te behouden, te beschermen, te horen, te waarderen en te ondersteunen. In 2020 hebben we:

 • Een fonds opgericht om werknemers te helpen die nadeel ondervinden door de pandemie;
 • Werken op afstand als de wereldwijde standaard aangenomen van Solvay;
 • Enquêtes elke zes weken toegevoegd aan onze vele communicatieprogramma's voor medewerkers;
 • Programma's gecreëerd die STEM-gerelateerde carrières en educatieve sessies aanmoedigen; en
 • Ernaar gestreefd om tegen 2035 gendergelijkheid te bereiken onder onze midden- en senior managers.

Ik ben zo trots op wat ons team in 2020 heeft kunnen bereiken: we hebben een record vrije cashflow gerealiseerd, aanzienlijke kostenbesparingen gerealiseerd en grote vooruitgang geboekt bij onze Solvay One Planet-verplichtingen", zegt Ilham Kadri, CEO van Solvay. “2020 was het jaar waarin we onze bestaansreden tot leven hebben gebracht: mensen, ideeën en elementen verbinden om de vooruitgang opnieuw uit te vinden. We hebben laten zien dat we essentieel zijn voor de wereld en hebben daadwerkelijk geprofiteerd van de crisis door hervormingen te versnellen om het volledige potentieel van ons bedrijf te ontketenen. Vandaag kan ik met trots beweren dat we er sterker door zijn geworden

Ilham Kadri
CEO van Solvay

Het geïntegreerd verslag bevat een video die toont hoe Solvay vooruitgang boekte bij zijn
duurzaamheidsverbintenissen


Bekijk Bonding for a better planet: onze duurzaamheidsprestaties in 2020

https://www.youtube.com/watch?v=es5htyPkFtA

 

Het geïntegreerde verslag van Solvay is afgestemd op de principes en inhoudselementen van Integrated Reporting, zoals gedefinieerd door de International Integrated Reporting Council (IIRC). In november 2020 ondertekende de CEO van Solvay een verbintenis met de World Economic Forum International Business Council (IBC) om een nieuwe reeks meetwaarden voor stakeholderkapitalisme uit te testen, in lijn met het Manifest dat in 2020 in Davos werd gepubliceerd.

Als onderdeel van zijn jaarverslag publiceerde Solvay ook zijn verslag voor 2020 over betalingen aan overheden. Dit document is beschikbaar in het gedeelte “Financial filings” op de website van Solvay.

Download 2020 jaarverslag Download 2020 geïntegreerd verslag 

À propos de Solvay

Solvay est une entreprise fondée sur la science dont les technologies apportent des avantages dans de nombreux domaines de la vie quotidienne. Avec plus de 23 000 employés dans 64 pays, Solvay unit les personnes, les idées et les éléments afin de réinventer le progrès. Le Groupe cherche à créer une valeur partagée durable pour tous, notamment grâce à son programme Solvay One Planet qui s'articule autour de trois piliers : la protection du climat, la préservation des ressources et la promotion d'une meilleure qualité de vie. Les solutions innovantes du Groupe contribuent à la création de produits plus sûrs, plus propres et plus durables que l'on trouve dans les maisons, les aliments et les biens de consommation, les avions, les voitures, les batteries, les appareils intelligents, les applications médicales, les systèmes de purification de l'eau et de l'air. Fondée en 1863, Solvay se classe aujourd'hui parmi les trois premières entreprises mondiales pour la grande majorité de ses activités et a réalisé un chiffre d'affaires net de 9 milliards d'euros en 2020. Solvay est cotée sur Euronext Bruxelles et Paris (SOLB), et aux États-Unis, où ses actions (SOLVY) sont négociées dans le cadre d'un programme ADR de niveau 1. Pour en savoir plus, consultez le site www.solvay.com