Stagiairs vormen een belangrijke visvijver voor de aanwerving van toekomstige werknemers van de Groep.

In België verwelkomt Solvay elk jaar een honderdtal stagiairs in alle businesses van de groep. 

Via stages biedt de groep Solvay studenten de mogelijkheid om toegang te krijgen tot het beroepsleven. Die mogelijkheden zijn tegelijk gevarieerd en aangepast aan elke opleiding en elk studieniveau.

De stage kadert :

  • in een officieel studieprogramma van de School : observatiestages van enkele weken, opdrachten van enkele maanden of ook stages die samenhangen met het onderwerp van het eindwerk.
  • in een beroepsinlevingsovereenkomst : iemand die pas afgestudeerd is en een beroepservaring wil opdoen terwijl hij wordt opgeleid.

 

Het aanwervingsproces voor een stagiair ziet er als volgt uit:

  • De kandidaat solliciteert online via een vacature die op de website wordt gepubliceerd of spontaan
  • De aanwerver bestudeert het cv van de kandidaat
  • Er volgt dan een telefonische preselectie
  • Dan worden een of meer gesprekken gepland met de manager en/of human resources
  • Als de kandidatuur weerhouden wordt en de kandidaat de job aanvaardt, start het integratieproces