Jasper Solar Farm

Solvay wil koolstofneutraal zijn tegen 2050

Het project van Solvay om tegen 2050 koolstofneutraal te worden is de volgende stap in onze aanpak naar duurzaamheid.

Lees meer over dit project

Duurzame ontwikkeling is een rei

Bij Solvay geloven we dat het vinden van oplossingen voor de grootste uitdagingen van de mensheid wetenschappelijke doorbraken vereist die ons erfgoed beschermen voor toekomstige generaties. Vandaag gebruiken we onze expertise om enkele van 's werelds dringendste problemen te helpen oplossen. 
Solvay One Planet vertaalt onze ambitie in concrete actie. Het zorgt ervoor dat we onze inspanningen richten op gebieden waar onze innovatie en duurzame oplossingen de grootste positieve impact kunnen hebben, direct en indirect, in lijn met de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties.

Gestructureerd rond de drie pijlers klimaat, hulpbronnen en levenskwaliteit, is Solvay One Planet de routekaart die ons leidt naar een duurzame toekomst die ons allen ten goede komt.

Ons duurzaamheidsplan is afgestemd op onze bestaansreden en onze G.R.O.W.-strategie en zal een reeks duidelijk omschreven programma's en acties omvatten. Het is gebaseerd op tien meetbare verbintenissen en zal worden uitgevoerd door middel van concrete acties en projecten.

Overzicht van de resultaten op het gebied van duurzame ontwikkeling

We hebben onze inspanningen opgevoerd om aan de groeiende verwachtingen van onze stakeholders te voldoen: we hebben ons geconcentreerd op de bescherming van de meest kwetsbaren tijdens de pandemie; we hebben milieudoelstellingen met meer ambitie vastgesteld; we zijn samenwerkingen aangegaan om de circulaire economie mogelijk te maken; en we hebben hard gewerkt om duurzame oplossingen tot een groeiend onderdeel te maken van onze verkoop.

Volg onze vooruitgang

Planet Orange Icon

36 emissiereductie projecten gelijk aan het van de weg halen van 1,3 miljoen auto's

Forest  Icon Dark Pink

52% van de omzet van de Groep in 2020 bestond uit duurzame oplossingen

Parental Leave Icon Teal

Uitbreiding van het ouderschapsverlof tot 16 weken, ongeacht het geslacht

Icon Solar Panel Orange

Gerangschikt op de tiende plaats door de Solar Energy Industries Association (SEIA) voor geïnstalleerde zonne capaciteit in de Verenigde Staten

Circularity  Icon Dark Pink

Partnerschap met Renault en Veolia doorheen de waardeketen

SSF

€15 mio ingezameld voor financiële steun aan gezinnen en gemeenschappen van Solvay

Nature Icon Dark Orange

Erkenning van onze inzet inzake biodiversiteit door Act4Nature International

Green plant  Icon Pink

-27% van het niet-terugwinbare industrieel afval sinds 2018

Citizen Day 2021 Logo Square

Meer dan 13.300 deelnemers; 500 activiteiten over 120 locaties

White square
Water Icon Dark Pink

 - 5% zoetwater onttrekking sinds 2018

Ilham_Kadri_Roundle_bis

Solvay's engagement voor duurzaamheid is sterk en gaat verder dan enkel het verminderen van onze impact op het milieu: het gaat ook over verantwoordelijk kapitalisme en het creëren van een beter leven voor onze werknemers en de maatschappij in het algemeen. Of het nu gaat om het creëren van producten die de gezondheid, veiligheid en luchtkwaliteit verbeteren, de zorg voor werknemers tijdens de Covid-19-crisis of het ontwikkelen van oplossingen voor de circulaire economie, wij willen een katalysator zijn om een meer duurzamere toekomst mogelijk te maken

Ilham Kadri, CEO van Solvay