Le développement durable est un voyage

Chez Solvay, nous pensons que la recherche de solutions aux plus grands défis de l'humanité passe par des percées scientifiques qui protègent notre patrimoine pour les générations à venir. Aujourd'hui, nous utilisons notre expertise pour aider à résoudre certains des problèmes les plus urgents du monde. 

Solvay One Planet traduit notre ambition en actions concrètes. Il garantit que nous concentrons nos efforts sur les domaines où notre innovation et nos solutions durables peuvent avoir le plus grand impact positif, directement et indirectement, conformément aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations-unies.

Structuré autour des trois piliers que sont le climat, les ressources et la qualité de vie, Solvay One Planet est la feuille de route qui nous guide vers un avenir durable bénéfique à tous.

Aligné avec notre Raison d’être et notre stratégie G.R.O.W., notre plan de développement durable comprendra un ensemble de programmes et d’actions clairement définis. Basé sur dix engagements mesurables, il sera mis en œuvre dans le cadre d’actions et de projets concrets.

Planet Orange Icon

59 emissiereductieprojecten
3,5 miljoen ton CO2 minder per jaar (gelijk aan 1,9 miljoen auto’s die van de weg worden gehaald)

Forest  Icon Dark Pink

55% van de omzet van de Groep in 2022 (een stijging van 5% in 2022)
Versnelling dankzij groei bij Materials en Solutions

Balance-scale-Icon-Equity

Publicatie van loonverschillen tussen mannen en vrouwen in april 2022 en corrigerende maatregelen voor 951 personen

Icon Solar Panel Orange

Klimaat: 19% minder broeikasgassen (Scope 1 & 2 - vooruitgang sinds 2018)
Vooruitgang bij tweemaal Klimaatakkoord van Parijs - 4 fabrieken stoppen met steenkool

Circularity  Icon Dark Pink

Circulaire economie: 9,3% van onze totale omzet
Lancering van ons groeiplatform voor hernieuwbare materialen en biotechnologie

Group-of-people-Icon-Inclusion

Hoge deelname aan het inaugureel wereldwijd aandelenprogramma voor werknemers eerste aandelenplan voor werknemers in 2022, met een participatiegraad van 27,7%

Nature Icon Dark Orange

Onze wereldwijde druk op de biodiversiteit met 28% verminderen ten opzichte van 2018
Stappenplannen voor biodiversiteit voor de 32 meest kwetsbare locaties

Green plant  Icon Pink

36% vermindering van het niet-recupereerbaar industrieel afval sinds 2018

Solvay_DEI_Citizen_Day_2022_positive

Werknemers van Solvay verenigen zich voor DGI
50.000 euro donatie - 100 locaties - 14 landen

White square
Water Icon Dark Pink

330 miljoen m3 in 2022 - methodologie dashboard veranderd om ongeveer 90% van de dagelijkse zoetwaterinname van de Groep te controleren

Ilham_Kadri_Roundle_bis

Solvay's engagement voor duurzaamheid is sterk en gaat verder dan enkel het verminderen van onze impact op het milieu: het gaat ook over verantwoordelijk kapitalisme en het creëren van een beter leven voor onze werknemers en de maatschappij in het algemeen. Of het nu gaat om het creëren van producten die de gezondheid, veiligheid en luchtkwaliteit verbeteren, de zorg voor werknemers tijdens de Covid-19-crisis of het ontwikkelen van oplossingen voor de circulaire economie, wij willen een katalysator zijn om een meer duurzamere toekomst mogelijk te maken

Ilham Kadri, CEO van Solvay