Ambitieuze doelstellingen op het vlak van klimaatverandering, schaarser wordende hulpbronnen en verbetering van de levenskwaliteit

Bij Solvay zijn we trouw aan ons erfgoed, maar zijn we er tegelijkertijd van overtuigd dat wetenschappelijke vooruitgang oplossingen aandraagt voor de voornaamste maatschappelijke uitdagingen. Voortaan zetten wij al onze expertise in om de dringende problemen op te lossen waarmee onze planeet te maken krijgt. Ons programma Solvay One Planet heeft betrekking op de domeinen waar innovatie en duurzame oplossingen direct of indirect de grootste impact kunnen hebben. Het sluit aan bij de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Solvay One Planet is gestructureerd rond de drie pijlers klimaat, hulpbronnen en levenskwaliteit en vormt de roadmap die ons naar een duurzame toekomst leidt, iets waar iedereen baat bij heeft.

In lijn met onze bestaansreden en onze GROW-strategie zal ons plan voor duurzame ontwikkeling een reeks duidelijke programma’s en acties omvatten. Op basis van tien meetbare engagementen zal het zich toespitsen op concrete acties en projecten.

 

 

Met Solvay One Planet richten we onze inspanningen op de impact van Solvay over de volledige waardeketen, van productie tot consumptie. Het betreft daarbij de technologieën die in onze fabrieken worden gebruikt en de oplossingen die we onze klanten aanbieden om hun ecologische voetafdruk te verkleinen, maar evengoed onze investeringskeuzes en het welzijn van onze medewerkers en de ons omringende gemeenschappen. We willen onze kinderen een betere wereld nalaten dan degene die we nu kennen.

Ilham Kadri, CEO van Solvay

Een collectieve inspanning

Door de daad bij het woord te voegen, zullen wij onze ambitie verwezenlijken. We zullen onze nieuwe doelstellingen op het vlak van klimaat, hulpbronnen en levenskwaliteit behalen via een aantal pragmatische en efficiënte acties, en onze vorderingen voortdurend meten aan de hand van bepaalde processen en tools.