Solvay nv, met hoofdzetel in België, wil voldoen aan de hoogste standaard inzake deugdelijk bestuur. Het bedrijf wil voortdurend de prestaties op het gebied van corporate governance verbeteren, waarbij de nadruk ligt op transparantie en op het bevorderen van een cultuur van duurzame waardecreatie op lange termijn.

De bestuursorganen van Solvay zijn verantwoordelijk voor de langetermijnaanpak van de groep, het nastreven van de visie van de oprichter van Solvay en de uitvoering van de strategie van de groep. De Raad van Bestuur is belast met het sturen van de ontwikkelingsstrategie van Solvay en adviseert het uitvoerend comité, dat toezicht houdt op de bedrijfsvoering.

Het Corporate Governance Charter van Solvay steunt op een traditie van sterke waarden die historisch verankerd liggen in de cultuur van de Solvay-groep. Dit Charter zet in het bijzonder aan tot transparantie. 

De operationele verantwoordelijkheid voor de activiteiten van de groep wordt toevertrouwd aan het uitvoerend comité, waarop de Raad van Bestuur toezicht houdt.  

Het Uitvoerend Comité van Solvay bestaat uit:

  • 6 leden
  • 4 nationaliteiten
  • 1 vrouw (15 %)
Ilham Kadri, Solvay CEO

Ilham Kadri

Frans-Marokkaans 
CEO en Voorzitter van het Uitvoerend Comité

Marc Chollet, Group General Manager Strategy

Marc Chollet

Frans

Augusto Di Donfrancesco, Member of the ELT and Chief Transformation and Operations Officer, Brussels

Augusto Di Donfrancesco

Italiaans

Dominique Golsong

Dominique Golson

Duits

Karim-Hajjar

Karim Hajjar

Brits

Herve Tiberghien, Syensqo Chief Operations Officer of Syensqo

Hervé Tiberghien

Frans

Roundle Painting Purpose

Management

Ontdek het Uitvoerend Comité van Solvay