Solvay nv, met hoofdzetel in België, wil voldoen aan de hoogste standaard inzake deugdelijk bestuur. Het bedrijf wil voortdurend de prestaties op het gebied van corporate governance verbeteren, waarbij de nadruk ligt op transparantie en op het bevorderen van een cultuur van duurzame waardecreatie op lange termijn.

De bestuursorganen van Solvay zijn verantwoordelijk voor de langetermijnaanpak van de groep, het nastreven van de visie van de oprichter van Solvay en de uitvoering van de strategie van de groep. De Raad van Bestuur is belast met het sturen van de ontwikkelingsstrategie van Solvay en adviseert het uitvoerend comité, dat toezicht houdt op de bedrijfsvoering.

Het Corporate Governance Charter van Solvay steunt op een traditie van sterke waarden die historisch verankerd liggen in de cultuur van de Solvay-groep. Dit Charter zet in het bijzonder aan tot transparantie. 

De operationele verantwoordelijkheid voor de activiteiten van de groep wordt toevertrouwd aan het uitvoerend comité, waarop de Raad van Bestuur toezicht houdt.  

Het Uitvoerend Comité van Solvay bestaat uit:

  • 6 leden
  • 4 nationaliteiten
  • 1 vrouw (15 %)

Leden van het Uitvoerend Comité van Solvay

Ilham Kadri, Solvay CEO

Ilham Kadri

Frans-Marokkaans
CEO en Voorzitter van het Uitvoerend Comité
Marc Chollet, Group General Manager Strategy

Marc Chollet

Frans
Karim-Hajjar

Karim Hajjar

Brits
Dominique Golsong

Dominique Golsong

Duits
Augusto Di Donfrancesco, member of the Solvay Comex, Brussels.

Augusto Di Donfrancesco

Italiaans
Herve Tiberghien, Solvay Chief People Officer, Brussels Copy

Hervé Tiberghien

Frans
Roundle Painting Purpose

Management

Ontdek het Uitvoerend Comité van Solvay