Onze bestaansreden

Mensen, ideeën en elementen verbinden om de vooruitgang opnieuw uit te vinden

Het idee van vooruitgang staat al centraal in onze groep sinds het ontstaan ervan meer dan honderdvijftig jaar geleden, en heeft ons aangezet tot enkele van onze meest belangrijke verwezenlijkingen.

Vooruitgang is onze grote kracht die voortvloeit uit die verbondenheid. Deze basisprincipes vormen steevast de leidraad voor de humanistische en wetenschappelijke positie van Solvay. Het is in deze geest dat Ernest Solvay zijn conferenties met de meest briljante wetenschappers aller tijden startte. Die conferenties waren uniek in hun soort en hebben bijgedragen aan het ontstaan van de moderne fysica. Overigens hebben ook andere disciplines spectaculaire vooruitgang geboekt dankzij zijn wetenschappelijke instituten. In de scheikunde is een verbinding iets wat continu ontstaat wanneer elementen zich tot moleculen aan elkaar binden en zo de wereld rondom ons vorm geven. En ook mensen kunnen zich aansluiten bij de ideeën van anderen om gemeenschappelijke doelstellingen te realiseren. Hun collectieve energie kan de toekomst veranderen.

Daarom verbinden wij bij Solvay mensen, ideeën en elementen, om de vooruitgang opnieuw uit te vinden.

 

https://youtu.be/8pp3iInaWGQ

 

Onze visie

Duurzame gemeenschappelijke waarde voor iedereen

De bevolking op aarde blijft aangroeien, terwijl de hulpbronnen beperkt zijn. We worden dan ook meer dan ooit geconfronteerd met ecologische en maatschappelijke uitdagingen. We leven in een wereld waar ‘meer’ niet altijd ‘beter’ betekent, en ‘beter’ niet noodzakelijk ‘beter voor iedereen’. We moeten meer doen dan gewoon nieuwe producten, diensten of uitvindingen aanbieden. We moeten meer doen dan uitvinden. We moeten heruitvinden. De vooruitgang opnieuw uitvinden om de kritieke industriële, maatschappelijke en ecologische uitdagingen aan te gaan.

We ontsluiten de kracht van de wetenschap om tot een schonere mobiliteit te komen en de CO2-voetafdruk te verkleinen, om maatregelen te nemen met het oog op een meer circulaire economie.

Daarom bestaat de visie van Solvay erin duurzame gemeenschappelijke waarde voor iedereen te creëren.

Een strategie

Oplossingen om de vooruitgang opnieuw uit te vinden

Samen met onze klanten en onze partners engageren wij ons om oplossingen te ontwikkelen die inspelen op de megatrends die onze toekomst vormgeven. 

De wereld wordt dichter bevolkt, meer verstedelijkt en welvarender, maar het tempo waartegen we de hulpbronnen van onze planeet verbruiken is niet langer houdbaar. Wij willen oplossingen bieden die beantwoorden aan de noden van de huidige en toekomstige generaties en hen toegang blijven geven tot de natuurlijke hulpbronnen. Dit streven staat centraal in onze GROW-strategie die erin bestaat de technologieën en bedrijven ten dienste te stellen van deze uitdagingen.

 

https://youtu.be/OcNorxqBkT8

 

Een team

Onze overtuigingen

Onze fundamentele overtuigingen weerspiegelen de essentie van Solvay, de idealen die ons al 156 jaar lang bezielen en die ook onze leidraad blijven voor de komende 156 jaar.

  • Doelgerichte verantwoordelijkheid: ons engagement voor ethiek, veiligheid, welzijn en duurzaamheid zonder compromissen;
  • Eenheid en niet uniformiteit: ons geloof in de kracht van een eengemaakt Solvay, in diversiteit en inclusie en in de verbinding tussen alle mensen. Samen zijn we beter en we waarderen de unieke bijdrage van elk individu;
  • Passie voor prestaties: onze wil om de doelstelling te overtreffen, de status quo uit te dagen en te managen op basis van meritocratie.
Citizen Day 2019 at Alpharetta, United States

Citizen Day 2019 in Alpharetta, Verenigde Staten