Eén oog op de microscoop en het andere op de telescoop

Onze "GROW"-strategie bundelt onze activiteiten in drie segmenten, met elk een specifieke taak: Materials (Materialen), Chemicals (Chemie) en Solutions (Oplossingen). De herwerkte cijfers van deze segmenten zijn beschikbaar op de website van Solvay. 

  • Materials om de groei te versnellen (Grow): Materialen omvat Specialty Polymers en Composite Materials. Deze activiteiten worden gekenmerkt door hoge marges en Solvay bekleedt hiervoor leidende marktposities. Ze beantwoorden tevens aan de duurzaamheidsbehoeften van de toekomst. Er zal voorrang worden gegeven aan investeringen en innovatie. We streven naar een versterking van onze leiderspositie bij de geavanceerde materialen, waarbij we de synergie tussen Specialty Polymers en Composite Materials zullen benutten dankzij ons toonaangevend platform binnen het domein van de thermoplastics.
  • Chemicals om robuuste cash te blijven genereren (Resilient): Solvay is wereldleider in Soda Ash (natriumcarbonaat), Peroxides en Silica, terwijl Coatis en Rusvinyl regionale marktleiders zijn. Solvay zal zich blijven richten op het genereren van robuuste kasstromen en zal selectief investeren in deze activiteiten om uit te groeien tot de chemiegroep met de beste cashconversie.
  • Solutions om het rendement te optimaliseren (Optimize): Dit segment omvat de activiteiten Novecare, Technology Solutions, Aroma en Special Chem. Deze zijn actief in diverse nichemarkten. Solvay zal deze activiteiten optimaliseren door zijn leiderspositie optimaal te benutten met het oog op een beter rendement en grotere waardecreatie.
  • Solvay ONE om te winnen (Win): Het nieuwe operationele model zal het volledige potentieel van de groep ontsluiten door middel van prioritering van onze financiële middelen, door een benadering die is aangepast aan de behoeften van de klanten en door een strikt plan voor het beheersen van de kosten en van de kasstroom.

 

""Onze GROW-strategie vloeit voort uit een grondig strategisch onderzoek van onze volledige activiteitenportefeuille", verklaarde Ilham Kadri, CEO van Solvay. "Met ons nieuw operationeel model, Solvay ONE, zullen we het volledige potentieel van Solvay kunnen benutten dankzij een strikte en gedifferentieerde toewijzing van de middelen, gebaseerd op specifieke mandaten. We leggen het accent op groei, kasstroom en rendement en geven voorrang aan investeringen met de beste vooruitzichten op rendement. Daarnaast creëren we de ideale omstandigheden om onze klanten te dienen en samen te innoveren, waarbij we steeds meer duurzame oplossingen leveren die voldoen aan de behoeften van een wereld waarin het milieu, de samenleving en deugdelijk bestuur (ESG) aan belang winnen. We zijn dan ook goed gepositioneerd om een hogere waarde te creëren voor onze aandeelhouders, klanten en alle andere belanghebbenden."

 

 

We verbinden ons ertoe om tegen 2024 een jaarlijkse kostenbesparing van 300 tot 350 miljoen euro te realiseren. Een doeltreffend beheer van de pensioenverplichtingen, de financiële schulden en het werkkapitaal zal over de periode cumulatief ongeveer 500 miljoen euro extra kasstroom genereren. 

In overeenstemming met deze nieuwe strategie hebben we voor de middellange termijn een aantal doelstellingen vastgelegd:

  • Tussen 2020 en 2024 een organische groei van de onderliggende EBITDA van gemiddeld om en bij de 5%.
  • In 2024 een cashconversie van meer dan 30%. Ter vergelijking, in 2019 bedroeg deze ongeveer 22%.
  • Een ROCE van meer dan 11% tegen 2024, tegenover ongeveer 8% in 2019, wat overeenstemt met jaarlijks 300 miljoen euro van de jaarlijkse winst voor belastingen.

Download het persbericht in pdf

Download de infografiek