De waardevolle hulpbronnen van onze planeet beter benutten

De natuurlijke hulpbronnen op aarde zijn niet onuitputtelijk. Als we ons huidige consumptiepatroon aanhouden, zouden we 3 tot 5 planeten nodig hebben om te voldoen aan onze groeiende vraag naar hulpbronnen. Het is tijd voor een paradigmashift en om onze industriële sectoren te helpen om hun verbruik van hulpbronnen te verminderen, de levenscyclus van producten en materialen te verlengen en een circulair economisch model door te voeren.

Onze DOELSTELLING voor 2030 bestaat erin de hulpbronnen op aarde te vrijwaren door de transitie naar circulaire economische modellen en werkwijzen te versnellen.

 

Vier engagementen voor duurzame hulpbronnen

 

Verbeteren van de waterefficiëntie

Woman's hands with water splash

Water is de voornaamste vloeibare hulpbron van ons ecosysteem en levensnoodzakelijk voor alle levende wezens op aarde. Maar de toenemende vervuiling van het water bedreigt de biodiversiteit, de ecosystemen in het water en de menselijke soort. Hiervoor zijn vele oorzaken aan te wijzen, zoals industrieel afval, het gebruik van pesticiden in de landbouw, de klimaatopwarming en ontbossing. 

Het programma Solvay One Planet komt tegemoet aan de dringende noodzaak om de natuurlijke hulpbronnen te beschermen ten bate van de economie, de maatschappij en de mensheid.

We willen onze impact op de zoetwatervoorraden beperken door onze onttrekking van zoet water met 25% te verlagen.

Door onze waterefficiëntie te verbeteren en onze recyclage-initiatieven te bevorderen, willen we bijdragen aan het behoud van deze zeldzame hulpbronnen en onze negatieve impact op de zoetwatervoorraden afremmen.

 

Versnellen van de circulaire economie

Circular Economy Japanese zen garden

We benutten ons partnership met de Ellen MacArthur Foundation om de bijdrage van de groep aan de circulaire economie te versnellen. Ons doel bestaat erin de verkoop van producten gemaakt van hernieuwbare of gerecycleerde grondstoffen te verdubbelen tot 15% van de omzet van de groep. Tegelijkertijd willen we ons niet-valoriseerbaar industrieel afval met een derde verminderen.

Met het oog op een ander gebruik van de hulpbronnen moeten we verder denken dan het huidige lineaire industriële model (onttrekken, fabriceren, weggooien) en het concept groei anders invullen, met meer aandacht voor de gunstige aspecten voor de hele samenleving en een geleidelijke afbouw van de afvalstromen. Bij Solvay zijn we ervan overtuigd dat het nodig is economische modellen uit te bouwen die onze groei loskoppelen van het gebruik van beperkte hulpbronnen. Wij menen dat we de weg van de circulaire economie moeten inslaan. Wij zijn er ons van bewust dat we een centrale rol spelen in de bevoorrading van een groot aantal industriële sectoren.

Daarom hebben we beslist ons toe te leggen op:  

  • Circulaire operaties: de hoeveelheid afval die door onze operaties wordt gegenereerd verminderen, en afval maximaal recycleren in de vorm van afgeleide producten of als basis voor energieproductie.
  • Circulaire bevoorrading: de verkoop van producten die gemaakt zijn met hernieuwbare of gerecycleerde grondstoffen verhogen (materialen en energie).
  • Circulaire handel: onze klanten helpen om de circulaire economie in hun activiteiten te integreren door een brede waaier oplossingen aan te bieden. We zullen meewerken aan nieuwe circulaire modellen in enkele sectoren, waaronder batterijen voor elektrische voertuigen, elektronica, verpakkingen en water. Zo zullen we bijvoorbeeld circulaire oplossingen aanbieden die gebaseerd zijn op onze technologieën voor het scheiden van metalen en onze biologische of gerecycleerde polymeren.

 

Een ruimere valorisatie van afval

Photovoltaics in solar power station

We breiden onze portefeuille duurzame oplossingen verder uit, tot deze minstens 65% van de totale omzet van de groep vertegenwoordigt. 

Bij Solvay vinden we dat de bijdrage van onze innovaties aan de samenleving tot hogere prestaties moet leiden en tegelijkertijd de milieu-impact moet verlagen, en dit van de productiefase tot het einde van de levenscyclus van onze producten. Dat omvat ook de processen van einde levensduur en recyclage. 

De groep zal zijn niet-valoriseerbaar afval, dat onder meer gestort en verbrand wordt zonder energieterugwinning, met een derde verminderen.

 

Innoveren om duurzame oplossingen te ontwikkelen

Solar Impulse 2, overflying "Golden Gate" in San Francisco, USA

Solvay zal zijn portefeuille duurzame oplossingen uitbreiden, tot deze minstens 65% van de totale omzet van de groep vertegenwoordigt. Dit gebeurt in samenwerking met Solar Impulse.

We meten de mate waarin deze doelstelling bereikt wordt. We ontwikkelden een unieke tool, Sustainable Portfolio Management, om de besluitvorming te ondersteunen vanuit een permanente bekommernis voor duurzaamheid. Op termijn willen we dat de duurzame oplossingen minstens 65% van onze omzet uitmaken. Momenteel draagt 42% van onze oplossingen al bij tot een daling van het verbruik van de wereldwijde hulpbronnen, met een omzet van 3,6 miljard euro in 2019.

Met ons nieuw programma Solvay One Planet zullen we meten hoeveel hulpbronnen er uitgespaard werden over de hele waardeketen. Zo verlengt onze silica met hoge dispersie de levensduur van banden met 15%. Op wereldschaal zou dit een besparing aan materialen voor banden van 1,8 miljoen ton per jaar betekenen.