Upgrade en specialisatie

De afgelopen 15 jaar is het profiel van de Groep ingrijpend veranderd. De afstoting van de farmaceutische activiteiten en de overname van Rhodia in 2010-2011 waren het begin van een radicale metamorfose in een Essentials EN Specialties company, die nu klaar is om opnieuw een grote stap voorwaarts te zetten.

Solvay viert zijn 160e verjaardag

Solvay’s potentieel ontsluiten

Greenville site, Texas - USA

In minder dan drie jaar tijd, tussen 2019 en 2022, vormde Solvay zichzelf om tot een meer klantgerichte en goed presterende onderneming. We realiseerden twee jaar eerder dan gepland de ambitieuze doelstellingen van onze G.R.O.W.-strategie en voerden ons One Solvay-transformatieprogramma voor vereenvoudiging, good-to-great activiteiten en groei uit.

 

 

Duurzaamheid staat centraal

Woodpower März 21

Met de lancering van Solvay One Planet in 2020 en Solvay One Dignity in 2021 legde Solvay de lat hoger voor zijn verbintenissen ten aanzien van milieu, maatschappij en governance. De Groep ontwikkelde een ambitieuze routekaart voor de dimensies klimaat, hulpbronnen en levenskwaliteit, waaronder koolstofneutraliteit, circulariteit, duurzame oplossingen voor zijn klanten, diversiteit, gelijkheid en inclusie. De Groep richtte ook een Solidarity Fund op om hulp en bijstand te verlenen aan mensen die het moeilijk hebben.

 

Vooruitgang opnieuw uitvinden

Modern Medical Research Laboratory: Two Scientists Working

Naast zijn gewone business units ontwikkelde Solvay vier groeiplatformen om de innovatie te stimuleren op gebieden waar de vraag groot is: batterijen, thermoplastische composieten, groene waterstof en hernieuwbare en biomaterialen. Deze transversale platformen zijn ontworpen om tegemoet te komen aan marktbehoeften die voortvloeien uit megatrends, zoals elektrificatie, lichte en milieuvriendelijke oplossingen. Een concrete manier om vooruitgang opnieuw uit te vinden!

 

Diversiteit aan de top

In 2018 kondigde Solvay de benoeming aan van Ilham Kadri als eerste vrouwelijke CEO. In een sector die traditioneel door mannen wordt gedomineerd, is Solvay ervan overtuigd dat diversiteit van geslachten en culturen, maar ook van zienswijzen en ervaringen een belangrijke troef is om zichzelf permanent opnieuw uit te vinden.

 

 

Solvay opnieuw transformeren

Solvay onderging tussen 2012 en 2017 een baanbrekende transformatie en werd duurzamer, winstgevender, innovatiever, gespecialiseerder en mondialer.

50

fusies en overnames
in 5 jaar

⅓ van de omzet in elke belangrijke regio

2,5 keer

meer octrooien

70%

van de omzet in groeiaanjagers

Een belangrijke speler worden in composieten voor een schonere mobiliteit

airplane in the sky

De overname van het Amerikaanse bedrijf Cytec in 2015 was de grootste ooit, waardoor de eerste kapitaalverhoging nodig was sinds de omvorming van Solvay tot een beursgenoteerde onderneming in 1967. Cytec was voorheen de chemische divisie van een breed gediversifieerd concern dat American Cyanamid heette en in 1907 was opgericht. Het werd in 1993 verzelfstandigd en was gespecialiseerd in composiettechnologieën en mijnbouwchemicaliën. Dankzij deze deal positioneerde Solvay zich verder als leider in lichtgewicht materialen voor grote klanten in de luchtvaart- en auto-industrie.

De visuele identiteit verandert

timeline logos Solvay

Gedurende 160 jaar veranderde de visuele identiteit van Solvay vrij geleidelijk, waarbij de pijl het neerslaan van natriumcarbonaat in de Solvay-kolom symboliseert. Het nieuwe logo dat in januari 2013 werd onthuld, was een zichtbaar teken van de transformatie van de Groep. In 2020 vond een aanpassing plaats om uitdrukking te geven aan de “binding die Solvay verder brengt”.

 

 

Een impuls voor ‘groene’ innovatie

Towardanewsolvay2

Tussen 2004 en 2016 was Solvay hoofdsponsor van het Solar Impulse-project, geleid door Bertrand Piccard en André Borschberg. Het doel was een vliegtuig te bouwen dat dag en nacht rond de wereld kon vliegen, uitsluitend op zonne-energie. Solvay leverde een grote bijdrage aan de ontwikkeling door zijn onderzoeksinspanningen en zijn fluorpolymeren en engineering plastics voor batterijen, fotovoltaïsche cellen en lichtgewicht constructieonderdelen. (Copyright: Solar Impulse/Stéphane Gros.)

 

Een pure player op wereldschaal creëren

Towardanewsolvay3

Onder leiding van zijn CEO Christian Jourquin verkocht Solvay in 2009 zijn farmaceutische activiteiten aan Abbott en werd de opbrengst geherinvesteerd om het Franse chemiebedrijf Rhodia vriendschappelijk over te nemen. Rhodia bezat sterke punten in de consumptiegoederen- en automobielmarkten. In 2012 volgde Jean-Pierre Clamadieu, CEO van Rhodia, Christian Jourquin op. Het was de eerste keer in de geschiedenis van de Groep dat het bedrijf geleid zou worden door een CEO die zijn carrière aanvankelijk buiten het bedrijf had opgebouwd.

Solvay’s hoofdkantoor in beweging

Solvay historical buildings

België en in het bijzonder Brussel is vanaf het begin een belangrijke plek geweest in de geschiedenis van de Solvay-groep. In 2011 verplaatste Solvay zijn hoofdkantoor van Elsene naar Neder-over-Heembeek en werden alle medewerkers op één enkele ‘Solvay Campus’ gegroepeerd. In 2023 wordt opnieuw verhuisd naar een ultramodern domein in Haren, nog steeds in het Brusselse Gewest.