Markten en producten

Onze strategie legt de focus van onze activiteiten op de markten waar we meerwaarde bieden, door innovatieve en concurrerende oplossingen te ontwikkelen die zijn toegesneden op de huidige en toekomstige behoeften van onze klanten en hun eindverbruikers.

Consumptiegoederen & Gezondheidszorg

  Markets-ConsumerGoods_Healt Click to enlarge
Met zijn gevarieerd aanbod streeft Solvay ernaar de prestaties en het gebruiksgemak van de dagelijkse producten te verbeteren. Zijn oplossingen op basis van speciale oppervlakteactieve stoffen, zijn polymeren en fluorhoudende vloeistoffen dragen bij aan de doeltreffendheid van detergenten en producten voor de lichaamsverzorging. Zijn polymeren en polyamide vezels worden door de textielindustrie ingezet om hoogwaardige kleding te produceren. Voor de gezondheidszorg ontwikkelt de Groep een breed assortiment aan speciale polymeren voor biocompatibele medische implantaten, halffabricaten en natriumbicarbonaat voor bruistabletten.

Automobiel & Luchtvaart

  Markets-Automotive_Aeronaut Click to enlarge
Solvay produceert voor de automobielsector polyamiden, speciale polymeren en composietmaterialen die de prestatie verbeteren en voertuigen aanzienlijk lichter maken. Fluorhoudende elektrolyten en lithiumzouten verbeteren de werking van batterijen. Solvay’s oplossingen helpen autofabrikanten om de steeds strengere wereldwijde normen te behalen zoals formuleringen op basis van oxiden van zeldzame aardmetalen voor katalysatoren, en silica voor de labeling van autobanden. In de luchtvaartsector draagt het weerstandsvermogen (chemisch, mechanisch, thermisch) van Solvay’s geavanceerde oplossingen bij aan het prestatievermogen en de veiligheid van vliegtuigen.

Voeding, Landbouw & Veevoeder

  Markets-Agro_Feed_Food Click to enlarge
Solvay’s producten en oplossingen beantwoorden aan de behoeftes van de spelers in de volledige voedselketen. Stroomopwaarts beschermen de guarderivaten, fluorhoudende stoffen en solventen de gewassen en verhogen ze hun productiviteit met respect voor het milieu. Stroomafwaarts draagt het vanilline assortiment bij aan een gezondere voeding, bijvoorbeeld door een vermindering van vetten en suikers in industriële levensmiddelen. Natriumbicarbonaat bevordert het voedingsevenwicht en behoudt de gezondheid van dieren. Tot slot wordt celluloseacetaat gebruikt om ecologisch verantwoorde levensmiddelenverpakkingen te produceren.

Energie & Leefmilieu

  Aerial view of forest Click to enlarge
Solvay ondersteunt de energiesectoren in hun streven naar prestatieverbetering en lagere kosten. Zijn oplossingen op basis van guar of oppervlakteactieve stoffen worden ingezet bij de olie- en gaswinning. Zijn PVDF-lagen verhogen het rendement en de resistentie van zonnepanelen; zijn lithiumzouten verbeteren de prestaties van batterijen. Procedés en oplossingen helpen bij de productie van energie op basis van biomassa. Solvay stelt zijn expertise in de optimalisering van het energieverbruik ter beschikking van zijn industriële afnemers. Daarnaast biedt Solvay oplossingen die de verontreiniging van de lucht, het water en de bodem beperken.

Bouw & Constructie

  Markets-Building_Constructi Click to enlarge
Het Solvay-aanbod maakt het ontwerp van duurzamere, gezondere en energiezuinigere gebouwen mogelijk. Deze oplossingen worden ingezet voor de productie van vlak glas en raamstructuren met dubbel of driedubbel glas om te voldoen aan de milieunormen. Met de fluorhoudende producten kan hoogwaardig isolatieschuim worden ontwikkeld; de biologisch afbreekbare solventen worden gebruikt voor “groene” verf en bekledingen. Fluoropolymeren en technische kunststoffen verhogen tot slot de vlamresistentie van elektrische onderdelen en kabels.

Elektriciteit & Elektronica

  Digital tablet Click to enlarge
De speciale polymeren van Solvay bieden nieuwe perspectieven voor fabrikanten op het vlak van ontwerp, veiligheid en prestatie: ze dragen bij aan de vooruitgang van tablets en smartphones, de OLED-technologie, onbuigzame en buigzame schermen, processoren en computergeheugens en halfgeleiders op basis van zeldzame aardmetalen. Voor de sector van de elektronische schakelaars ontwikkelt Solvay fluorhoudende producten en specifieke polyamiden met speciale eigenschappen voor wat betreft stroomveiligheid en vlamvertraging. Ze stellen ook ecologisch verantwoorde oplossingen voor: hergebruik van zeldzame aardmetalen, polyamiden van biologische oorsprong.

Industriële Toepassingen

  Markets-IndustrialApplicati Click to enlarge
Solvay levert aan industrieën bestanddelen en halffabricaten die beantwoorden aan hun uitdagingen op concurrentieel vlak en milieuvriendelijke prestaties.