Onze oplossingen helpen de landbouwsector om in te spelen op de stijgende wereldbevolking.

Dankzij het ruime gamma veilige en milieuvriendelijke oplossingen van Solvay kunnen ze hun landbouwopbrengst verhogen en tegelijk de hulpbronnen beter beheren.

Het beschikbare land voor de landbouw wordt almaar schaarser. Daarom bieden wij oplossingen om de groeiende wereldbevolking te voeden, zoals AgRho® S-Boost (biologisch afbreekbaar wortelstimulerend middel dat zorgt voor een snelle groei van gezonde planten) en AgRho® N-Protect (milieuvriendelijke stikstofstabilisatoren die de gewasopbrengst verhogen en tegelijk de uitstoot van broeikasgassen verminderen en de waterkwaliteit verbeteren).

Meer info (in het Engels):