Met het oog op een schonere, gezondere en veiligere planeet helpen onze oplossingen bij de bodemsanering en de lucht- en waterbehandeling.

Onze oplossingen door middel van filtering, scheiding van gassen, absorptie en chemische reacties beantwoorden aan de vereisten van diverse sectoren, zoals afvalverbranding met energieterugwinning, industriële boilers, cementproductie ...

Ons gamma Solvair® bevat producten en systemen voor de beheersing van de uitstoot van lucht en het afvalbeheer dat hierbij gepaard gaat. Deze worden vooral gebruikt voor de verwerking van gasvormig afval.

Meer info (in het Engels):