Brussel, 31 maart 2020 - Solvay brengt vandaag haar vierde geïntegreerd jaarverslag uit. Dit verslag gaat in op de vooruitgang die we hebben geboekt sinds 2012 wat geïntegreerd management betreft. Het heeft betrekking op de activiteit voor het jaar 2019, bevat rapporteringselementen en -principes die worden aanbevolen door de International Integrated Reporting Council (IICR) en is opgesteld volgens de richtlijnen van de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

Het verslag bevat :

  • ● Een beknopte versie van het hoofdstuk "Inzicht in Solvay" waarin de nieuwe bestaansreden van de Groep, de G.R.O.W.-strategie, het vereenvoudigde bedrijfsmodel en een update van het model voor duurzame waardecreatie worden voorgesteld. De volledige versie van "Inzicht in Solvay" zal digitaal beschikbaar zijn. 
  • In het beheersverslag worden het bestuursverslag, het risicobeheersrapport, het bedrijfsoverzicht dat de beoordeling van de alternatieve prestatiemaatstaven (APM) integreert, de extrajaarrekening, de jaarrekening en de verslagen van de commissarissen gepresenteerd.

De digitale versie van het jaarverslag, geïntegreerd met het volledige hoofdstuk "Inzicht in Solvay" en de volledige index van het Global Reporting Initiative (GRI), zal beschikbaar zijn op 7 april 2020.

Solvay publiceert vandaag ook haar 2019 verslag van betalingen aan de overheden. Dit document is beschikbaar in de rubriek "Financial filings" van de Solvay-website.

Over Solvay

Solvay is een op wetenschap gebaseerd bedrijf waarvan de technologieën voordelen bieden voor vele aspecten van het dagelijks leven. Met meer dan 24.100 werknemers in 64 landen verbindt Solvay mensen, ideeën en elementen om de vooruitgang opnieuw uit te vinden. De Groep streeft naar het creëren van duurzame gemeenschappelijke waarde voor iedereen, vooral via Solvay One Planet, dat rond drie pijlers is opgebouwd: de bescherming van het klimaat, het behoud van hulpbronnen en de bevordering van een betere levenskwaliteit. De innovatieve oplossingen van de Groep dragen bij tot veiligere, schonere en duurzamere producten, die te vinden zijn in woningen, voeding en consumptiegoederen, vliegtuigen, auto's, batterijen, slimme toestellen, toepassingen in de gezondheidszorg, water- en luchtzuiveringssystemen. Solvay werd opgericht in 1863 en behoort vandaag tot de top drie in de wereld voor het overgrote deel van zijn activiteiten. In 2019 realiseerde het een netto-omzet van 10,2 miljard euro. Solvay staat genoteerd op Euronext Brussel (SOLB) en Parijs en in de Verenigde Staten worden zijn aandelen (SOLVY) verhandeld via een ADR-programma niveau 1. Meer informatie vindt u op www.solvay.com.