Resultaten van de 2021 Aandeelhoudersvergadering

De aandeelhouders hebben voor alle voorgestelde besluiten gestemd.

Brussel, 11 mei 2021, 17u45 CEST - Solvay heeft vandaag zijn Algemene Aandeelhoudersvergadering virtueel gehouden.

De aandeelhouders keurden alle voorgestelde resoluties goed. In het bijzonder keurden ze het brutodividend van €3,75 per aandeel goed voor het jaar 2020. Na de betaling van het interimdividend van €1,50 bruto in januari 2021, bedraagt het saldo van het brutodividend € 2,25 per aandeel (€ 1,575 netto, na aftrek van 30% roerende voorheffing).

Betalingskalender van het slotdividend voor het boekjaar 2020

17 mei 2021 : Ex-dividend notering

18 mei 2021 : Record date ter bepaling van de dividendgerechtigheid

19 mei 2021 : Betaalbaarstelling

Tijdens de Gewone Algemene Vergadering hebben de aandeelhouders ook de hernieuwing van het mandaat goedgekeurd van Nicolas Boël, Ilham Kadri, Bernard de Laguiche, Françoise de Viron en Agnès Lemarchand voor een mandaat van 4 jaar en van Hervé Coppens d'Eeckenbrugge voor een periode van 3 jaar. Zij keurden eveneens de benoeming goed van twee nieuwe bestuurders, Dr. Wolfgang Colberg en Edouard Janssen, ter vervanging van Amparo Moraleda en Evelyn du Monceau, wier mandaten op het einde van deze Vergadering afliepen.

De details van de resoluties en de presentaties van het Voorzitter en de CEO zijn nu beschikbaar op Solvay’s investeerderswebsite.

Zie de stemmingen en presentaties van de AV

AGM 2021 - Ilham Kadri

 

Ontmoet de nieuwe leden van de Raad van Bestuur van Solvay

 

Over Solvay

Solvay is een op wetenschap gebaseerd bedrijf waarvan de technologieën voordelen bieden voor vele aspecten van het dagelijks leven. Met meer dan 24.100 werknemers in 64 landen verbindt Solvay mensen, ideeën en elementen om de vooruitgang opnieuw uit te vinden. De Groep streeft naar het creëren van duurzame gemeenschappelijke waarde voor iedereen, vooral via Solvay One Planet, dat rond drie pijlers is opgebouwd: de bescherming van het klimaat, het behoud van hulpbronnen en de bevordering van een betere levenskwaliteit. De innovatieve oplossingen van de Groep dragen bij tot veiligere, schonere en duurzamere producten, die te vinden zijn in woningen, voeding en consumptiegoederen, vliegtuigen, auto's, batterijen, slimme toestellen, toepassingen in de gezondheidszorg, water- en luchtzuiveringssystemen. Solvay werd opgericht in 1863 en behoort vandaag tot de top drie in de wereld voor het overgrote deel van zijn activiteiten. In 2019 realiseerde het een netto-omzet van 10,2 miljard euro. Solvay staat genoteerd op Euronext Brussel (SOLB) en Parijs en in de Verenigde Staten worden zijn aandelen (SOLVY) verhandeld via een ADR-programma niveau 1. Meer informatie vindt u op www.solvay.com