In de context van de voorgestelde splitsing blijft de naam SOLVAY behouden voor EssentialCo, een leider in essentiële chemie, terwijl SYENSQO de nieuwe naam wordt van SpecialtyCo, dat de toekomst van de wetenschap zal verkennen.

Brussel, 16 juni 2023

Solvay kondigt de nieuwe namen aan van de toekomstige onafhankelijke beursgenoteerde bedrijven die zullen ontstaan uit de geplande opsplitsing in twee marktleiders: SOLVAY en SYENSQO. De nieuwe namen zullen van kracht worden na voltooiing van de geplande splitsing van Solvay, die op schema ligt om afgerond te zijn in december 2023, nadat aan de noodzakelijke voorwaarden is voldaan.

Ilham_Kadri_Roundle_bis

Dr. Ilham Kadri, CEO van Solvay: "Solvay heeft een nalatenschap van 160 jaar die generaties lang zal worden doorgegeven en de namen van onze nieuwe bedrijven weerspiegelen dit perfect. SOLVAY zal essentiële oplossingen creëren op het gebied van huisvesting, gezondheid, voeding en mobiliteit, en voorzien in de basisbehoeften van de mensheid. Het zal oplossingen mogelijk maken die centraal staan in het dagelijks leven van mensen. SYENSQO wordt een bedrijf van onderzoekers die doorbraken zullen creëren en de vooruitgang van de mensheid zullen bevorderen. Ik ben zo trots op onze teams die dit mogelijk hebben gemaakt en ik ben enthousiast over de mooie toekomst van zowel SOLVAY als SYENSQO."

SOLVAY

SOLVAY, de nieuwe naam voor EssentialCo, zet de erfenis voort van het beheersen van de elementen die essentieel zijn voor een duurzame wereld. Het gaat terug tot de oprichters van het bedrijf die het natriumcarbonaatproces onder de knie kregen door een technologische doorbraak te realiseren die vele andere innovaties mogelijk heeft gemaakt en een grote stap voorwaarts was op het gebied van duurzaamheid.

SOLVAY richt zich op het leveren van duurzame oplossingen aan de samenleving en wil de generaties na ons voorzien in hun meest essentiële behoeften, zoals het zuiveren van de lucht die we inademen en het water dat we drinken, het in stand houden van onze voedselvoorraden, het solvay.com 1 Persbericht beschermen van onze gezondheid en ons welzijn, het maken van milieuvriendelijke kleding, het duurzaam maken van onze autobanden en het schoonmaken en beschermen van onze huizen.

Het zal bestaan uit toonaangevende monotechnologische activiteiten zoals Soda Ash, Peroxides, Silica, Coatis en Special Chem, met een netto-omzet van ongeveer 5,6 miljard euro in 2022. Het bedrijf zal technologieën aanbieden waarvan bewezen is dat ze essentieel zijn in een aantal aantrekkelijke en veerkrachtige eindmarkten en zal profiteren van zijn leiderspositie.

SYENSQO

SYENSQO, de nieuwe naam voor SpecialtyCo, wordt een wetenschapsbedrijf van onderzoekers die onverwachte perspectieven zoeken, baanbrekende innovaties mogelijk maken en de toekomst van de wetenschap verkennen. Het heeft een sterke band met Solvay's geschiedenis van wetenschap ten dienste van de mensheid, zoals de Solvay Conferenties voor Fysica en Chemie. De uitsplitsing van de naam is als volgt:

  • SY verwijst naar de eerste en laatste letters in Solvay.
  • EN is een knipoog naar de naam van Ernest Solvay.
  • SYENS verwijst naar het wetenschappelijke erfgoed van Solvay, dat teruggaat tot 1911, toen de oprichter Ernest Solvay 24 van 's werelds meest briljante wetenschappelijke geesten samenbracht - waaronder Albert Einstein en Marie Curie - voor de eerste Solvay Conferentie. De impact was zo groot dat het Unesco Werelderfgoedcomité besloot om de archieven van de Solvay Conferenties voor Fysica en Chemie op te nemen in het Memory of the World Register.
  • Q wijst op dezelfde conferentie uit 1911, die de basis legde voor de kwantumfysica (quantum physics) en een van de grootste wetenschappelijke reizen ooit inluidde, die vandaag de dag nog steeds de basis vormt voor baanbrekende innovatie.
  • Qo staat voor “company”

SYENSQO zal een sleutelrol spelen in de toekomst van duurzame mobiliteit, door de volgende generatie EV-batterijen, groene waterstof en thermoplastische composieten mogelijk te maken. Het zal zorgen voor doorbraken op het gebied van biogebaseerde producten, natuurlijke ingrediënten, circulaire oplossingen en nog veel meer.

SYENSQO zal de zeer innovatieve bedrijfstakken Specialty Polymers, Composites, Novecare, Aroma, Technology Solutions en Oil & Gas omvatten, evenals de vier groeiplatformen in batterijen, groene waterstof, thermoplastische composieten, en hernieuwbare materialen en biotechnologie. De activiteiten binnen SYENSQO genereerden in 2022 een netto-omzet van ongeveer €7,9 miljard.

Solvay zal regelmatig updates blijven geven over de splitsing via een speciaal gedeelte van de website met informatie over dit belangrijke project.

Verwante media

Over Solvay

Solvay is een op wetenschap gebaseerd bedrijf waarvan de technologieën voordelen bieden voor vele aspecten van het dagelijks leven. Met meer dan 21 000 werknemers in 63 landen verbindt Solvay mensen, ideeën en elementen om de vooruitgang opnieuw uit te vinden. De Groep streeft naar het creëren van duurzame gemeenschappelijke waarde voor iedereen, vooral via Solvay One Planet, dat rond drie pijlers is opgebouwd: de bescherming van het klimaat, het behoud van hulpbronnen en de bevordering van een betere levenskwaliteit. De innovatieve oplossingen van de Groep dragen bij tot veiligere, schonere en duurzamere producten, die te vinden zijn in woningen, voeding en consumptiegoederen, vliegtuigen, auto's, batterijen, slimme toestellen, toepassingen in de gezondheidszorg, water- en luchtzuiveringssystemen. Solvay werd opgericht in 1863 en behoort vandaag tot de top drie in de wereld voor het overgrote deel van zijn activiteiten. In 2021 realiseerde het een netto-omzet van 10,1 miljard euro. Solvay staat genoteerd op Euronext Brussel en Parijs (SOLB). Meer informatie vindt u op www.solvay.com.