Brussel, 7 november 2019 --- Solvay kondigt haar nieuwe G.R.O.W. strategie aan om de groei, kasstromen en het rendement te bevorderen

"Onze G.R.O.W.-strategie vloeit voort uit een uitvoerige strategische herziening van onze volledige portefeuille," zei
Ilham Kadri, CEO van Solvay. "We zullen het volle potentieel uit Solvay halen door een gedisciplineerde en gedifferentieerde toewijzing van de middelen over de Groep heen. Deze toewijzing berust op de mandaten die de bedrijfseenheden hebben gekregen en op ons nieuwe bedrijfsmodel, Solvay ONE. We zullen ons richten op groei, kasstroom en rendement en voorrang geven aan investeringen waar de kans op resultaat het hoogst is. Daarnaast, zullen we werken aan een doeltreffendere manier om onze klanten te dienen en samen te innoveren, waarbij we steeds meer duurzame oplossingen leveren die voldoen aan de behoeften van deze wereld waarin ESG aan belang wint. We zijn dan ook goed gepositioneerd om een superieure waarde te creëren voor aandeelhouders, klanten en voor alle andere belanghebbenden."

G.R.O.W.

Solvay heeft haar activiteiten ondergebracht in drie segmenten, MATERIALS, CHEMICALS en SOLUTIONS, elk met een eigen specifiek mandaat. De aangepaste cijfers voor deze segmenten zijn beschikbaar op de website van Solvay (HTTPS://WWW.SOLVAY.COM/EN/INVESTORS/FINANCIAL-REPORTING/SOLVAY-EARNINGS).

  • MATERIALEN om de Groei te versnellen: Materialen bestaat uit Specialty Polymers en Composite Materials, activiteiten met hoge marges en leidende marktposities die beantwoorden aan de duurzaamheidsbehoeften van de toekomst. Solvay zal voorrang geven aan investeringen en innovatie in dit segment. De Groep zal zijn leiderspositie als de nummer 1 pure speler in geavanceerde materialen uitbreiden, waarbij we de synergie tussen Specialty Polymers en Composite Materials zullen benutten om een toonaangevend thermoplastisch platform te creëren.
  • CHEMICALS om Robuuste cash te leveren:  Solvay is een wereldleider in Soda Ash, of natriumcarbonaat, Peroxides en Silica, terwijl Coatis en Rusvinyl regionale leiders zijn. Solvay zal zich blijven richten op het leveren van robuuste kasstromen en zal selectief investeren om de nummer 1 te worden op het gebied van kasstroomconversie in de chemie-industrie.
  • OPLOSSINGEN om het rendement te Optimaliseren:  Dit segment omvat Novecare, Technology Solutions, Aroma Performance en Special Chem, die actief zijn in diverse nichemarkten. Solvay zal deze activiteiten optimaliseren, haar leiderspositie versterken, en een beter rendement en waarde genereren.
  • Solvay ONE om te Winnen: Het nieuwe operationele model zal het volledige potentieel van de Groep ontsluiten door middel van prioritering van de middelen, een toegespitste benadering van de klanten en een herhaalbaar kosten- en kasbeheerboek.

Tegen 2024 zal Solvay een jaarlijkse kostenbesparing van € 300 tot 350 miljoen realiseren. Een doeltreffend beheer van de pensioenverplichtingen, de financiële schulden en het werkkapitaal zal cumulatief ongeveer €500 miljoen extra aan cashflow genereren over de periode.

In overeenstemming met haar nieuwe strategie heeft Solvay doelstellingen vastgelegd voor de middellange termijn:

  • Onderliggende EBITDA groei van gemiddeld enkelvoudige cijfers (“mid single digit”) op organische basis van 2020 tot en met 2024
  • Omzetting van de vrije kasstroom van meer dan 30 procent, vergeleken met ongeveer 22 procent in 2019
  • ROCE van meer dan 11 procent in 2024, vergeleken met ongeveer 8 procent in 2019, wat overeenkomt met € 300 miljoen meer jaarlijkse winst voor belastingen

 

Persbericht derde kwartaalcijfers en webcast

Vandaag heeft Solvay afzonderlijk haar resultaten over de eerste negen maanden en het derde kwartaal van 2019 bekendgemaakt. De resultaten en de infografie zijn te vinden op de website van Solvay: 

HTTPS://WWW.SOLVAY.COM/EN/INVESTORS/FINANCIALREPORTING/SOLVAY-EARNINGS

Om 14.00 uur zal een telefonische conferentie met analisten worden gehouden om de resultaten te bespreken, evenals het strategische kader dat vanochtend werd aangekondigd. Voor meer informatie, klik op: 

HTTPS://WWW.SOLVAY.COM/EN/INVESTORS/FINANCIAL-CALENDAR-EVENTS-PRESENTATIONS/INVESTORDAYS/2019-STRATEGY-REVIEW

Dertig minuten voor de telefoonconferentie zal een presentatie beschikbaar zijn die tijdens de webcast zal worden toegelicht.

Over Solvay

Solvay is Solvay is bedrijf van geavanceerde materialen en specialiteitschemicaliën, en zet zich in voor het ontwikkelen van oplossingen voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Solvay innoveert en werkt samen met klanten wereldwijd in veel diverse eindmarkten. Haar produkten zijn te vinden in vliegtuigen, auto’s, batterijen, smart devices, medische toepassingen, alsook in de extractie van zowel mineralen als olie en gas, en dragen bij aan efficiëntie en duurzaamheid. Solvays lichtgewicht materialen bevorderen een schonere mobiliteit, de formuleringen optimaliseren het gebruik van grondstoffen, terwijl performance chemicals de lucht- en waterkwaliteit verbeteren. Het hoofdkantoor is gevestigd in Brussel, met 27 000 werknemers verspreid over 62 landen. In 2018 bereikte de nettoomzet 10,3 mld en de marge 22%, met 90% van de activiteiten waar Solvay tot de wereldtop-drie behoort. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op Euronext in Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLB.BR) en in de Verenigde worden de aandelen (SOLVY) verhandeld via een level-1 ADR programma. (Financiële cijfers houden rekening met de aangekondigde verkoop van Polyamides).