Ook emissies in de hele waardeketen worden opgenomen binnen het Science Based Targets-initiatief

Brussel, 8 oktober 2020 

Solvay heeft zijn duurzaamheidsambities aangescherpt en heeft zich ertoe verbonden zijn duurzaamheidsdoelstellingen voor 2030 te herzien om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen in overeenstemming met het Science Based Targets-initiatief.

"Eerder dit jaar hebben we beslist om onze emissies tegen 2030 twee keer zo snel te verminderen dan onze vorige doelstelling. Hiermee komen we steeds dichter bij een traject dat het Akkoord van Parijs volgt,” zegt Ilham Kadri, CEO van Solvay. “Met dit engagement gaan we opnieuw een stap verder door ook onze klanten, leveranciers en alle andere bedrijven erbij te betrekken. Samen kunnen we doelstellingen omtrent onze uitstoot vastleggen die gebaseerd zijn op wat de klimaatwetenschap noodzakelijk acht. We moeten de vooruitgang heruitvinden en de volgende tien jaar doortastend te werk gaan om het klimaatrisico tot een minimum te beperken.”

Solvay zal zijn eigen uitstoot verder verminderen (Scope 1) alsook de uitstoot met betrekking tot de energie die het aankoopt (Scope 2). De nieuwe doelstellingen zullen echter ook de emissies omvatten in de waardeketens rond Solvay’s activiteiten. Deze emissies (Scope 3) zijn voornamelijk afkomstig van aangekochte goederen en diensten en vinden plaats tijdens de verwerking, het gebruik en het einde van de levensduur van verkochte producten.

De duurzaamheidsambities van Solvay werden eerder dit jaar gelanceerd onder de noemer Solvay One Planet. De focus ligt op de impact van het bedrijf in overeenstemming met de verwachtingen van de samenleving. Solvay One Planet is geïnspireerd op de United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). Het plan schetst tien ambitieuze doelstellingen binnen drie belangrijke domeinen: klimaat, hulpbronnen en een beter leven. De toevoeging van de nieuwe, op wetenschap gebaseerde doelstellingen werd ook aan beleggers gepresenteerd tijdens een speciaal ESG-webinar op 2 oktober 2020.

“We zorgen voor een drastische vermindering van de volledige CO2-voetafdruk van onze bedrijfsactiviteiten, maar we zetten ook volop in op innovatie zodat we tegemoet komen aan de verwachtingen van onze klanten en eindgebruikers naarmate de overgang naar een koolstofvrije economie zich verder ontvouwt en ons economisch bestel verandert,” zegt Ilham Kadri. Het Science Based Targets-initiatief is een samenwerking tussen CDP, United Nations Global Compact, het World Resources Institute (WRI) en het World Wide Fund for Nature (WWF).

Over Solvay

Solvay is een op wetenschap gebaseerd bedrijf waarvan de technologieën voordelen bieden voor vele aspecten van het dagelijks leven. Met meer dan 24.100 werknemers in 64 landen verbindt Solvay mensen, ideeën en elementen om de vooruitgang opnieuw uit te vinden. De Groep streeft naar het creëren van duurzame gemeenschappelijke waarde voor iedereen, vooral via Solvay One Planet, dat rond drie pijlers is opgebouwd: de bescherming van het klimaat, het behoud van hulpbronnen en de bevordering van een betere levenskwaliteit. De innovatieve oplossingen van de Groep dragen bij tot veiligere, schonere en duurzamere producten, die te vinden zijn in woningen, voeding en consumptiegoederen, vliegtuigen, auto's, batterijen, slimme toestellen, toepassingen in de gezondheidszorg, water- en luchtzuiveringssystemen. Solvay werd opgericht in 1863 en behoort vandaag tot de top drie in de wereld voor het overgrote deel van zijn activiteiten. In 2019 realiseerde het een netto-omzet van 10,2 miljard euro. Solvay staat genoteerd op Euronext Brussel (SOLB) en Parijs en in de Verenigde Staten worden zijn aandelen (SOLVY) verhandeld via een ADR-programma niveau 1. Meer informatie vindt u op www.solvay.com.