https://youtu.be/KJbkYlvHsK0&feature=youtu.be

 

Brussel, 26 februari 2020 ---  Solvay One Planet. Het plan is een integraal onderdeel van de G.R.O.W.-strategie van de Groep en sluit direct aan bij de doelstelling van Solvay om mensen, ideeën en elementen te verbinden om de vooruitgang opnieuw uit te vinden.

Het plan schetst tien ambitieuze doelstellingen binnen drie belangrijke domeinen: klimaat, hulpbronnen en een beter leven. Om deze doelstellingen te bereiken, verbindt Solvay zich ertoe haar investeringen ter bevordering van de duurzaamheid van haar portefeuille, van haar activiteiten en op de werkvloer.

"Met Solvay One Planet zetten we hogere doelstellingen neer om belangrijke milieu- en maatschappelijke uitdagingen op te lossen door middel van wetenschap en innovatie,” zegt CEO Ilham Kadri. "Meer dan de klimaatverandering, zullen we de grondstoffenschaarste aanpakken en een beter leven bevorderen. Samen met onze klanten zullen we duurzame, gedeelde waarde voor iedereen creëren. Dit is Progress Beyond. Dit is G.R.O.W.."

Solvay One Planet is geïnspireerd door de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG's). Het omvat tien meetbare verbintenissen op vlak van duurzaamheid in drie kerndomeinen, die uiterlijk 2030 behaald moeten worden:

Klimaat

 • 1. Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd. Solvay verdubbelt de mate waarmee het haar uitstoot verlaagt, met als doel 26% minder uitstoot van broeikasgassen Solvay zal haar traject afstemmen op de doelstelling van het Akkoord van Parijs in 2015 om de temperatuurstijging van de aarde te beperken tot ruim onder 2°C. 2.
 • 2. Gebruik steenkool elimineren. De Groep zal geen nieuwe steenkoolcentrales bouwen en verbindt zich ertoe het gebruik van steenkool af te bouwen, daar waar hernieuwbare alternatieven beschikbaar zijn. 3.
 • 3. Druk op de biodiversiteit verminderen. Solvay is van plan om de druk op de biodiversiteit met 30% te verminderen onder meer op het gebied van de verzuring van het land, de water eutrofiëring en de mariene ecotoxiciteit.

 

Hulpbronnen

 • 4. Efficiënter watergebruik. Solvay zal haar impact op de onttrekking van zoet water verkleinen door de inname van zoet water met 25% te verminderen.
 • 5. Versnelling van de circulaire economie. Solvay zal haar partnerschap met de Ellen MacArthur Foundation aanwenden om de verkoop van producten op basis van hernieuwbare of gerecycleerde grondstoffen meer dan te verdubbelen tot 15% van de omzet van de Group.
 • 6. Meer afval terugwinnen. De Groep zal zijn niet-recupereerbaar industrieel afval, zoals storten en verbranden zonder energieterugwinning, met een derde verminderen.
 • 7. Innoveren om meer duurzame oplossingen te ontwikkelen. Solvay zal haar duurzame portefeuille opwaarderen tot 65% van de omzet van de Groep, in samenwerking met de Solar Impulse Foundation.

 

Beter leven

 • 8. Prioriteit geven aan veiligheid. Solvay streeft naar jaarlijks nul ongevallen, om de veiligheid en de zekerheid van zijn werknemers te beschermen.
 • 9. Het inbedden van inclusie en diversiteit. Solvay zal zich inspannen om tegen 2035 gelijkheid van mannen en vrouwen te bereiken voor het middenkader en het hogere kader in het Senior Leadership Team. De zakelijke integriteitscode van Solvay maakt de weg vrij voor een inclusieve werkomgeving waarin diversiteit van welke aard dan ook, zoals gedachten, ras, kleur, nationale afkomst, religie, geslachtsidentiteit of seksuele geaardheid, wordt verwelkomd.
 • 10. Ouderschapsverlof voor moeders en vaders verlengen. Solvay past haar wereldwijd beleid van 14 weken zwangerschapsverlof aan tot 16 weken en breidt het uit naar co-ouders die werken bij Solvay, ongeacht hun geslacht, tegen 2021.

Bovendien voegt Solvay de daad bij het woord door intern concrete acties te ondernemen in de drie aandachtsgebieden klimaat, grondstoffen en een beter leven:

 • Klimaat: vanaf 2021 zal Solvay overschakelen op elektrische of hybride bedrijfswagens
 • Grondstoffen: een nieuw 'Stop Office Waste'-plan omvat de geleidelijke afschaffing van plastic voor eenmalig gebruik, de herleiding van voedselverspilling in de Solvay-kantines tot bijna nul, en het doel om een echt papierloos bedrijf te worden.
 • Beter leven: Ten slotte richt Solvay een ‘Better Life Observatory’ op, met management-training en begeleiding om werk en privé op elkaar af te stemmen.

Met haar ambitieuze duurzame engagementen toont Solvay aan dat er al oplossingen bestaan die de kwaliteit van het leven op aarde verbeteren en van onze planeet een betere plaats voor de mens maken. De door de Solar Impulse Foundation gelabelde oplossingen zijn daar het bewijs van. Wetenschap en onderzoek spelen een belangrijke rol bij het aanpakken van de uitdagingen op het gebied van milieu en gezondheid in de wereld en ik ben bijzonder blij dat Solvay het voortouw neemt.

Bertrand Piccard, voorzitter van de Solar Impulse Foundation

Met de lancering van haar Solvay One Planet-plan geeft Solvay een sterk signaal aan de chemische sector en haar waardeketen dat de circulaire economie zich ontplooit - en dat Solvay het voortouw wil nemen. Haar plannen om de omzet uit hernieuwbare grondstoffen te verdubbelen van 7% naar 15% is een belangrijke eerste stap. Het verheugt ons ook dat Solvay haar progressie in de overgang naar een circulaire economie zal meten met behulp van Circulytics, een instrument van de Ellen MacArthur Foundation. We moedigen andere bedrijven aan om hetzelfde te doen.

Ellen MacArthur, oprichtster van de Ellen MacArthur Foundation

Over Solvay

Solvay is Solvay is bedrijf van geavanceerde materialen en specialiteitschemicaliën, en zet zich in voor het ontwikkelen van oplossingen voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Solvay innoveert en werkt samen met klanten wereldwijd in veel diverse eindmarkten. Haar produkten zijn te vinden in vliegtuigen, auto’s, batterijen, smart devices, medische toepassingen, alsook in de extractie van zowel mineralen als olie en gas, en dragen bij aan efficiëntie en duurzaamheid. Solvays lichtgewicht materialen bevorderen een schonere mobiliteit, de formuleringen optimaliseren het gebruik van grondstoffen, terwijl performance chemicals de lucht- en waterkwaliteit verbeteren. Het hoofdkantoor is gevestigd in Brussel, met 27 000 werknemers verspreid over 62 landen. In 2018 bereikte de nettoomzet 10,3 mld en de marge 22%, met 90% van de activiteiten waar Solvay tot de wereldtop-drie behoort. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op Euronext in Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLB.BR) en in de Verenigde worden de aandelen (SOLVY) verhandeld via een level-1 ADR programma. (Financiële cijfers houden rekening met de aangekondigde verkoop van Polyamides).