De polymeer-membraantechnologie van Solvay wordt een sleutelelement in de waterstofmarkt

Brussel, 13 januari 2021

Solvay heeft een waterstofplatform gelanceerd dat alle innovatie binnen het bedrijf samenbrengt voor de opkomende waterstofeconomie. Het gaat hierbij zowel om materiële als chemische oplossingen. De kern van het platform wordt gevormd door de membraantechnologie van Solvay (een geleidend polymeer), die een noodzakelijk onderdeel vormt van het productieproces van waterstof.

Door de oprichting van het platform verhoogt Solvay zijn investeringen voor deze opkomende markt, met inbegrip van de inspanningen op het gebied van onderzoek en innovatie. Vanaf dit jaar brengt Solvay teams voor onderzoek, engineering, verkoop en marketing samen om de toegevoegde waarde van Solvay voor de waterstofmarkt te creëren.

Met de membraantechnologie Aquivion® wil Solvay een belangrijke bijdrage leveren aan de markt van elektrolysers en brandstofcellen. Daarnaast wil Solvay ook andere toepassingen en componenten op de markt brengen zoals waterstoftanks.

"De waterstofeconomie is een realiteit en ons nieuw waterstofplatform zal ervoor zorgen dat we hierop inspelen samen met onze klanten die actief zijn in elektrolyse en brandstofcellen", zegt Ilham Kadri, CEO van Solvay. "Groene waterstof wordt een van de meest competitieve koolstofarme oplossingen voor het transport en ik ben er trots op dat de membraantechnologie van Solvay een sleutelelement zal zijn in de overgang naar een schonere mobiliteit en zal helpen in de strijd tegen de wereldwijde klimaatverandering".

Als onderdeel van dit engagement heeft Solvay zich ook aangesloten bij de Hydrogen Council, een wereldwijd initiatief onder leiding van verschillende CEO’s dat toonaangevende bedrijven met een gezamenlijke visie en langetermijnambitie voor waterstof samenbrengt om de overgang naar schone energie te bevorderen. Het waterstofplatform van Solvay maakt ook integraal deel uit van het One Planet-initiatief van de Groep, dat tien meetbare engagementen omvat om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties te realiseren in drie kerndomeinen: klimaat, grondstoffen en “Better life”.

Achtergrond

Solvay is al twintig jaar bezig met onderzoek en ontwikkeling van zijn ionomeertechnologie ter voorbereiding op de ontwikkeling van de waterstoftechnologie. De technologie van Solvay heeft solvay.com 1 Persbericht zijn waarde bewezen bij de klanten: de onderneming beschikt over meerdere kwalificaties en een aanzienlijk verkooppotentieel in de komende jaren.

Hoewel lithium-ionbatterijen de voorkeur hebben gekregen om de automobielsector duurzamer te maken, volstaan ze niet om alle behoeften te dekken bij de overgang naar een koolstofarme en duurzame economie. Waterstof is klaar om die leemte op te vullen.

De productie van groene waterstof via waterelektrolyse zal naar verwachting tegen 2030 meer dan 100 GW van de wereldwijde capaciteit bereiken, terwijl de wereldwijde vloot van brandstofcelvoertuigen - variërend van grote personenauto's tot zware bedrijfsvoertuigen, vrachtwagens, bussen en zelfs treinen - naar verwachting tegen 2030 enkele miljoenen zal bedragen.

Schone waterstofbrandstof is een belangrijk onderdeel van de Green Deal van de EU, omdat het een erkende technologie is die de ambities voor een ecologische en duurzame energietransitie ondersteunt. Ook de overheidssteun neemt exponentieel toe, waarbij (vooral in Europa en Azië-Pacific) 10 miljard dollar aan stimuleringsmaatregelen wordt voorzien als relancemaatregel na COVID-19 voor R&D en infrastructuur inzake groene waterstof.

Over Solvay

Solvay is een op wetenschap gebaseerd bedrijf waarvan de technologieën voordelen bieden voor vele aspecten van het dagelijks leven. Met meer dan 24.100 werknemers in 64 landen verbindt Solvay mensen, ideeën en elementen om de vooruitgang opnieuw uit te vinden. De Groep streeft naar het creëren van duurzame gemeenschappelijke waarde voor iedereen, vooral via Solvay One Planet, dat rond drie pijlers is opgebouwd: de bescherming van het klimaat, het behoud van hulpbronnen en de bevordering van een betere levenskwaliteit. De innovatieve oplossingen van de Groep dragen bij tot veiligere, schonere en duurzamere producten, die te vinden zijn in woningen, voeding en consumptiegoederen, vliegtuigen, auto's, batterijen, slimme toestellen, toepassingen in de gezondheidszorg, water- en luchtzuiveringssystemen. Solvay werd opgericht in 1863 en behoort vandaag tot de top drie in de wereld voor het overgrote deel van zijn activiteiten. In 2019 realiseerde het een netto-omzet van 10,2 miljard euro. Solvay staat genoteerd op Euronext Brussel (SOLB) en Parijs en in de Verenigde Staten worden zijn aandelen (SOLVY) verhandeld via een ADR-programma niveau 1. Meer informatie vindt u op www.solvay.com.