Solvay Solidarity Fund trekt €2 miljoen uit om getroffen gezinnen en gemeenschappen te steunen

Brussel 22 juli 2021 -  Na de dodelijke overstromingen in België, Duitsland en Nederland komt Solvay in actie met financiële hulp en een oproep aan vrijwilligers om slachtoffers en gemeenschappen te helpen. Het Solvay Solidarity Fund (SSF), dat is opgericht voor slachtoffers van de Covid-19-crisis of een andere pandemie of natuurramp, zal financiële steun verlenen aan gezinnen en gemeenschappen die getroffen zijn door de ongeziene overstromingen. Het Fonds zal ook openstaan voor slachtoffers van de recente overstromingen in China.

"Onze gedachten gaan uit naar alle slachtoffers van de overstromingen die België, Duitsland en Nederland hebben geteisterd," zei Ilham Kadri, CEO van Solvay. "We waren geschokt door de omvang van de ramp en hebben snel gemobiliseerd om collega's en lokale gemeenschappen die getroffen waren te ondersteunen."

Solvay heeft contact opgenomen met meer dan 200 werknemers in de getroffen gebieden en onmiddellijk hulp geboden. Gezien het uitzonderlijke karakter van de situatie en in lijn met Solvay's traditie van solidariteit, zal het Solvay Solidarity Fund €2 miljoen schenken aan getroffen families, noodhulpdiensten en niet-gouvernementele organisaties.

Op voorstel van de plaatselijke autoriteiten organiseert Solvay ook vrijwilligerswerk in de betrokken gebieden. "We zullen op alle mogelijke manieren blijven helpen," voegde Ilham Kadri eraan toe.

"Het Solvay Solidarity Fund weerspiegelt de humanistische waarden die Solvay van bij het begin hebben gekenmerkt", aldus Christian Jourquin, voorzitter van het Beheerscomité van het Fonds. "Na de steun aan gemeenschappen die door de COVID-19-pandemie zijn getroffen - wat nog steeds voortduurt - willen wij, in overeenstemming met het oorspronkelijke kader van het Fonds, de slachtoffers van deze natuurrampen een helpende hand bieden."

 

Over het Solvay Solidarity Fund

Het Solvay Solidarity Fund werd opgericht bij het begin van de pandemie, in april 2020, en biedt zowel financiële als niet-financiële ondersteuning (vakantiedagen) aan alle werknemers van Solvay en de mensen die van hen afhankelijk zijn wanneer zij door COVID-19 in moeilijkheden komen. Het ondersteunt ook de gemeenschappen die dicht bij Solvay staan en zwaar door de crisis getroffen worden. Het Solvay Solidarity Fund wordt aangestuurd door de Koning Boudewijnstichting. De dagelijkse leiding is in handen van een Evaluatiecomité onder toezicht van een Beheercomité. Gewezen Solvay-CEO Christian Jourquin is voorzitter van het Beheercomité van het Solvay Solidarity Fund, dat de verdeling van de middelen beheert. Dit comité volgt de activiteiten van het fonds van nabij op. Het fonds wordt ook jaarlijks aan een onafhankelijke audit onderworpen en rapporteert op gezette tijdstippen over het gebruik van de middelen en de gerealiseerde impact.

 

Over Solvay

Solvay is een op wetenschap gebaseerd bedrijf waarvan de technologieën voordelen bieden voor vele aspecten van het dagelijks leven. Met meer dan 23 000 werknemers in 64 landen verbindt Solvay mensen, ideeën en elementen om de vooruitgang opnieuw uit te vinden. De Groep streeft naar het creëren van duurzame gemeenschappelijke waarde voor iedereen, vooral via Solvay One Planet, dat rond drie pijlers is opgebouwd: de bescherming van het klimaat, het behoud van hulpbronnen en de bevordering van een betere levenskwaliteit. De innovatieve oplossingen van de Groep dragen bij tot veiligere, schonere en duurzamere producten, die te vinden zijn in woningen, voeding en consumptiegoederen, vliegtuigen, auto's, batterijen, slimme toestellen, toepassingen in de gezondheidszorg, water- en luchtzuiveringssystemen. Solvay werd opgericht in 1863 en behoort vandaag tot de top drie in de wereld voor het overgrote deel van zijn activiteiten. In 2020 realiseerde het een netto-omzet van 9 miljard euro. Solvay staat genoteerd op Euronext Brussel (SOLB) en Parijs en in de Verenigde Staten worden zijn aandelen (SOLVY) verhandeld via een ADR-programma niveau 1. Meer informatie vindt u op www.solvay.com