In 2022 boekte Solvay recordresultaten op financieel vlak en aanzienlijke vooruitgang inzake duurzaamheidsdoelstellingen, terwijl het zijn werknemers en gemeenschappen ondersteunde.

Solvay heeft vandaag zijn geïntegreerd jaarverslag gepubliceerd, dat een volledig en geïntegreerd beeld geeft van de economische, ecologische en maatschappelijke prestaties van Solvay in 2022. Het geeft details over de financiële en niet-financiële resultaten van de Groep in 2022, over bestuur, vergoedingen en risicobeheer. Het bevat ook een uitgebreide update van de analyse van klimaatrisico's en een nieuw deel gewijd aan de Europese taxonomie.

In 2022 heeft Solvay zijn engagementen waargemaakt en overtroffen in een omgeving die uitdagend was en gekenmerkt door de energiecrisis en inflatie, logistieke problemen en de wereldwijde urgentie om de klimaatverandering aan te pakken. Belangrijke mijlpalen waren onder meer: 

  • de onthulling van het project van de Groep om twee nieuwe toonaangevende bedrijven op te richten;
  • het behalen van recordresultaten en het investeren van een recordbedrag ter ondersteuning van de duurzame groei van de Groep;
  • stevige vooruitgang in de aanpak van de klimaatverandering door de lancering van 23 bijkomende emissiereductieprojecten, wat het wereldwijde totaal op 59 brengt, dit alles richting “net zero” en met een nieuwe doelstelling om de scope 3-uitstoot van de Groep tegen 2030 met 24% te verminderen;
  • het opnieuw uitvinden van processen, met name door de invoering van een nieuw, duurzamer proces voor de productie van natriumcarbonaat;
  • de lancering van het groeiplatform Hernieuwbare Materialen en Biotechnologie, dat wil inspelen op de vraag van klanten naar meer duurzame, circulaire oplossingen door zich te concentreren op drie onderling verbonden pijlers: biotechnologie, hernieuwbare koolstof en het beheer van producten op het einde van hun levensduur;
  • de verbintenis om fluorosurfactanten tegen 2026 wereldwijd te bannen, nadat sinds 2019 de investeringen in onderzoek en innovatie zijn verviervoudigd om nieuwe technologieën zonder fluorosurfactanten te ontwikkelen, en in 2021 met succes het gebruik van fluorosurfactanten in de VS werd stopgezet.
  • 25 miljoen dat ter beschikking werd gesteld van de werknemers van Solvay om ze te helpen om de hoge inflatie het hoofd te bieden;
  • de lancering van het eerste aandeelhoudersprogramma voor werknemers in de geschiedenis van Solvay, waarbij bijna 28% van de Solvay-werknemers hebben ingetekend, een cijfer dat veel hoger ligt dan de benchmark voor soortgelijke initiatieven;
  • nieuwe initiatieven inzake diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI), met name door de DEI-routekaart van Solvay op te nemen in het kortetermijnincentiveplan van de Groep.
Ilham_Kadri_Roundle_bis

"De afgelopen vier jaar hebben we de transformatie en vereenvoudiging van Solvay versneld doorgevoerd. Vandaag hebben we de perfecte omstandigheden gecreëerd om ervoor te zorgen dat we klaar zijn voor de toekomst, met een combinatie van een sterk presterende cultuur, getalenteerde mensen, overtuigende bedrijfsresultaten, een robuuste kapitaalstructuur en ambitieuze groei- en duurzaamheidsprojecten", aldus Ilham Kadri, CEO van Solvay. "We zijn nu klaar om nieuwe hoogten te bereiken en kijken uit naar een spannende nieuwe toekomst, waarbij we onze geschiedenis vieren en tegelijkertijd onze erfenis doorgeven terwijl we ons opsplitsen in twee formidabele nieuwe bedrijven die leiders zullen zijn in hun respectieve domeinen."

Bovendien bleef het Solvay Solidariteitsfonds in 2022 steun verlenen aan werknemers en lokale gemeenschappen in nood. Sinds zijn oprichting heeft het Fonds meer dan 9,5 miljoen euro ingezet om duizenden gezinnen financieel te steunen. In 2022 werden donaties gedaan aan meer dan 50 projecten in 14 verschillende landen, die een breed scala aan initiatieven weerspiegelen en worden beschreven in het voortgangsverslag 2022 over de impact van het Solidariteitsfonds. Begin 2023 steunde het fonds de noodhulp in Turkije en Syrië met een donatie van 500 000 euro na de verwoestende aardbeving.

Het jaarverslag is beschikbaar op Solvay.com, waar ook een downloadbare versie beschikbaar is in het ESEF-formaat zoals gespecificeerd door de Europese Commissie in de Regulatory Technical Standard on ESEF (Verordening (EU) 2019/815). Solvay publiceert vandaag ook zijn verslag 2022 over de betaling aan overheden. Dit document is beschikbaar in de Financiële sectie van Solvay's website. 

Over Solvay

Solvay is een op wetenschap gebaseerd bedrijf waarvan de technologieën voordelen bieden voor vele aspecten van het dagelijks leven. Met meer dan 22 000 werknemers in 61 landen verbindt Solvay mensen, ideeën en elementen om de vooruitgang opnieuw uit te vinden. De Groep streeft naar het creëren van duurzame gemeenschappelijke waarde voor iedereen, vooral via Solvay One Planet, dat rond drie pijlers is opgebouwd: de bescherming van het klimaat, het behoud van hulpbronnen en de bevordering van een betere levenskwaliteit. De innovatieve oplossingen van de Groep dragen bij tot veiligere, schonere en duurzamere producten, die te vinden zijn in woningen, voeding en consumptiegoederen, vliegtuigen, auto's, batterijen, slimme toestellen, toepassingen in de gezondheidszorg, water- en luchtzuiveringssystemen. Solvay werd opgericht in 1863 en behoort vandaag tot de top drie in de wereld voor het overgrote deel van zijn activiteiten. In 2022 realiseerde het een netto-omzet van €13,4 miljard. Solvay staat genoteerd op Euronext Brussel en Parijs (SOLB). Meer informatie vindt u op www.solvay.com.