Om elke werknemer te ondersteunen die het moeilijk heeft door COVID-19, zal het fonds worden gefinancierd door vrijwillige bijdragen van het topmanagement van Solvay, een gelijk bedrag door het bedrijf en verder aangevuld met bijdragen van de aandeelhouders

Brussel, 9 april, 2020

Solvay kondigt de aanstaande lancering aan van een solidariteitsfonds om extra ondersteuning te bieden, zowel financieel als niet-financieel, aan werknemers, en de personen die van hen afhankelijk zijn, die mogelijks moeilijkheden zullen ondervinden als gevolg van de coronacrisis. Alle eventueel resterende fondsen worden besteed aan COVID-19 gerelateerde liefdadigheids- en onderzoeksorganisaties.

Het solidariteitsfonds zal voor eind april worden opgericht. Het krijgt de status van een liefdadigheidsstichting, staat onder toezicht van een speciale adviesraad en zal een onafhankelijk toezicht krijgen. De uitbetalingen zullen worden beheerd door aangewezen Solvay-leidinggevenden met de steun van de vertegenwoordigende organen van de werknemers, om ervoor te zorgen dat de middelen snel en effectief aan de behoeftigen worden uitbetaald. Een verdere aankondiging volgt binnenkort.

Het startkapitaal van het fonds zal afkomstig zijn van de persoonlijke, vrijwillige bijdragen van de CEO en het directiecomité van Solvay, alsook van het uitgebreide senior managementteam, die vrijwillig en unaniem hebben afgesproken om 15% van hun jaarsalaris voor de rest van het jaar af te staan om dit initiatief te lanceren. De voorzitter van de raad van bestuur van Solvay heeft ook beslist om 50% van zijn jaarsalaris in te brengen. Andere werknemers en bestuurders hebben aangegeven dat ze overwegen vrijwillige bijdragen te leveren. Solvay zal alle bijdragen van werknemers verdubbelen, waardoor de positieve impact van dit initiatief aanzienlijk wordt vergroot.

Op aanbeveling van het directiecomité steunt de raad van bestuur dit initiatief en verzoekt hij alle aandeelhouders om een derde van hun slotdividend (gelijk aan €0,75 per aandeel op een bedrag van €2,25 per aandeel dat de raad van bestuur aanbeveelt) bij te dragen aan het fonds. Dergelijke bijdragen zullen de vorm aannemen van het afstand doen van dividendrecht vóór de algemene vergadering. Elke aandeelhouder die besluit van deze optie gebruik te maken, wordt verzocht uiterlijk op 8 mei formeel kennis te geven van zijn voornemen. Binnenkort volgt een afzonderlijke mededeling om de modaliteiten te verduidelijken.

Bovendien zullen Solvay-werknemers een deel van hun vakantie kunnen schenken aan een collectieve pool, die zal worden herverdeeld onder werknemers met minder jaarlijkse vakantiedagen en die extra tijd nodig hebben om bepaaldeCOVID-19-gerelateerde uitdagingen aan te pakken. Naast het schenken van 15% van hun salaris, geeft het topmanagement van Solvay ook elk twee weken van hun persoonlijke jaarlijkse vakantie ten behoeve van andere werknemers.

"Ik heb er alle vertrouwen in dat Solvay deze uitdagingen zal overwinnen met een team dat meer dan ooit verbonden is met elkaar, met onze gemeenschappen en met onze klanten", aldus CEO Ilham Kadri. "Ik ben trots op alle senior managers van Solvay door hun vrijwillige instemming, om bij te dragen aan het welzijn van de werknemers die minder geluk hebben en die mogelijk niet kunnen genieten van adequate ondersteuning in de gemeenschappen en landen waar ze wonen. Deze stappen vertalen Solvay’s Purpose in concrete voorbeelden en zinvolle actie."

Daarnaast blijven de verschillende bedrijven van Solvay over de hele wereld bijdragen aan lokale gemeenschappen en aan de gezondheidswerkers. Solvay werkt samen met klanten om de broodnodige gezichtsbeschermers, ventilatoren en andere noodhulpmiddelen te leveren, om de heroïsche werknemers in de gezondheidszorg en in andere domeinen aan de frontlinie tegen het virus te helpen. Solvay’s schenkingen van waterstofperoxide en handdesinfecterende middelen aan ziekenhuizen en apotheken, en de steun aan lokale non-profitorganisaties en maatschappelijke organisaties die zorgen voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen die door de crisis worden getroffen, zijn voorbeelden van Solvay’s betrokkenheid om haar rol in de samenleving te spelen. Klik hier voor meer informatie over wat Solvay doet om COVID-19 te bestrijden.

Over Solvay

Solvay is een op wetenschap gebaseerd bedrijf waarvan de technologieën voordelen bieden voor vele aspecten van het dagelijks leven. Met meer dan 24.100 werknemers in 64 landen verbindt Solvay mensen, ideeën en elementen om de vooruitgang opnieuw uit te vinden. De Groep streeft naar het creëren van duurzame gemeenschappelijke waarde voor iedereen, vooral via Solvay One Planet, dat rond drie pijlers is opgebouwd: de bescherming van het klimaat, het behoud van hulpbronnen en de bevordering van een betere levenskwaliteit. De innovatieve oplossingen van de Groep dragen bij tot veiligere, schonere en duurzamere producten, die te vinden zijn in woningen, voeding en consumptiegoederen, vliegtuigen, auto's, batterijen, slimme toestellen, toepassingen in de gezondheidszorg, water- en luchtzuiveringssystemen. Solvay werd opgericht in 1863 en behoort vandaag tot de top drie in de wereld voor het overgrote deel van zijn activiteiten. In 2019 realiseerde het een netto-omzet van 10,2 miljard euro. Solvay staat genoteerd op Euronext Brussel (SOLB) en Parijs en in de Verenigde Staten worden zijn aandelen (SOLVY) verhandeld via een ADR-programma niveau 1. Meer informatie vindt u op www.solvay.com.