Het fonds zal worden beheerd door de Koning Boudewijnstichting en steunt wereldwijd de werknemers van Solvay en hun afhankelijken, wanneer zij zijn getroffen door de gevolgen van de coronapandemie.

Brussel, 27 april 2020

Solvay kondigt vandaag aan dat de Koning Boudewijnstichting het Solvay Solidarity Fund zal huisvesten en beheren. Het fonds, dat pasgeleden werd aangekondigd, steunt wereldwijd de werknemers van Solvay en hun afhankelijken, die in nood verkeren als gevolg van de COVID-19-crisis.

"We zijn zeer dankbaar dat Solvay kan rekenen op de steun van de Koning Boudewijnstichting voor ons solidariteitsinitiatief,” zei Ilham Kadri, CEO van Solvay. "De Koning Boudewijnstichting heeft een uitstekende reputatie en een schat aan wereldwijde ervaring in filantropie. Dankzij hun steun zullen we het Solvay Solidarity Fund snel kunnen oprichten als een onafhankelijke, wereldwijde en doeltreffende liefdadigheidsinstelling. Het is van groot belang, dat het internationale netwerk van de Koning Boudewijnstichting de uitvoering van ons initiatief overal ter wereld in werking zal stellen — Zo kunnen de medewerkers van Solvay, hun afhankelijke personen en de gemeenschappen die in deze uitdagende tijden het meest in nood verkeren, zo snel mogelijk, overal en altijd worden bereikt".

"De Koning Boudewijnstichting stelt graag haar volledige internationale structuur ter beschikking aan het Solvay Solidarity Fund, zodat het efficiënt en snel uitgevoerd kan worden," zei Luc Tayart de Borms, gedelegeerd bestuurder van de Koning Boudewijnstichting. "We garanderen ook de onpartijdigheid van haar beslissingen. We hopen dat de actie die vandaag is gelanceerd ons in staat zal stellen om concrete hulp te bieden aan de slachtoffers van de crisis."

Het Solvay Solidarity Fund zal dagelijks worden beheerd door de Koning Boudewijnstichting onder leiding van een beheerscomité met gelijke vertegenwoordiging van de Stichting, van Solvay en van een derde partij, die nog zal worden gekozen. Alledrie zijn ze verantwoordelijk voor de beslissing over de giften van het fonds op basis van criteria die overeenstemmen met de statuten van de Koning Boudewijnstichting.

De belangrijkste missie van het Fonds is het ondersteunen van de solidariteit tussen de leidinggevenden, de werknemers, de aandeelhouders en de partners van Solvay met de werknemers van de Groep die zwaar getroffen zijn door de COVID-19-pandemie. Concreet zal het Fonds zorgen voor:

  • wereldwijde individuele bijstand aan medewerkers of hun gezinnen die ernstig zijn getroffen en in grote moeilijkheden of grote nood verkeren op het gebied van gezondheid, onderwijs van hun kinderen, werkloosheid, beperking of het wegvallen van hun sociale en/of ziektekostenverzekering;
  • steun aan de gezondheids- en sociale organisaties die voor deze personen zorgen;
  • steun aan onderzoeks-, gezondheids- en sociale organisaties die betrokken zijn bij de COVID-19-crisis. Deze steun kan worden uitgebreid tot gelijkaardige of andere gezondheidscrises wanneer de bijdragen aan het fonds dit toelaten en nadat is voorzien in de onmiddellijke behoeften van de Solvay-werknemers en de personen die van hen afhankelijk zijn.

Solvay en de Koning Boudewijnstichting hebben over de jaren heen al samengewerkt aan filantropische en liefdadigheidsacties. Dit zal het Solvay Solidarity Fund in staat stellen om snel, doeltreffend en transparant steun te verlenen aan degenen in nood. Informatie over hoe bij te dragen aan het fonds is beschikbaar op een speciale webpagina van het Solvay Solidarity Fund.

À propos de Solvay

Solvay is een op wetenschap gebaseerd bedrijf waarvan de technologieën voordelen bieden voor vele aspecten van het dagelijks leven. Met meer dan 24.100 werknemers in 64 landen verbindt Solvay mensen, ideeën en elementen om de vooruitgang opnieuw uit te vinden. De Groep streeft naar het creëren van duurzame gemeenschappelijke waarde voor iedereen, vooral via Solvay One Planet, dat rond drie pijlers is opgebouwd: de bescherming van het klimaat, het behoud van hulpbronnen en de bevordering van een betere levenskwaliteit. De innovatieve oplossingen van de Groep dragen bij tot veiligere, schonere en duurzamere producten, die te vinden zijn in woningen, voeding en consumptiegoederen, vliegtuigen, auto's, batterijen, slimme toestellen, toepassingen in de gezondheidszorg, water- en luchtzuiveringssystemen. Solvay werd opgericht in 1863 en behoort vandaag tot de top drie in de wereld voor het overgrote deel van zijn activiteiten. In 2019 realiseerde het een netto-omzet van 10,2 miljard euro. Solvay staat genoteerd op Euronext Brussel (SOLB) en Parijs en in de Verenigde Staten worden zijn aandelen (SOLVY) verhandeld via een ADR-programma niveau 1. Meer informatie vindt u op www.solvay.com.