Het Fonds haalde € 15 miljoen op dankzij giften van aandeelhouders,
de raad van bestuur, directieleden en werknemers van Solvay

Brussel, 10 februari 2021

Logos-SSF and Fondation Roi Baudouin

In 2020 bood het Solvay Solidarity Fund financiële ondersteuning aan 1.600 gezinnen (6.200 mensen) die het door COVID-19 bijzonder moeilijk hadden. Het fonds heeft reeds € 1.7 miljoen besteed en blijft gezinnen en gemeenschappen helpen die dicht bij Solvay staan.
Enkele hoogtepunten van het fonds in 2020:

  • Onafhankelijk bestuur in recordtijd tot stand gebracht
  • € 15 miljoen opgehaald door persoonlijke vrijwillige bijdragen van Solvay aandeelhouders, de raad van bestuur, de CEO, het directiecomité, het uitgebreide senior leadership team en werknemers
  • Ruim 1.600 gezinnen ondersteund (6.200 mensen)
  • € 100.000 geschonken aan Indiase guartelers die deel uitmaken van het indirecte personeelsbestand van Solvay
  • € 100.000 geschonken voor de renovatie van een satellietziekenhuis in de Solvay-gemeenschap in het Bulgaarse Devnja
  • € 500.000 geschonken om het onderwijstraject van de kinderen van aanvragers die hun job verloren veilig te stellen
  • Meer dan 800 vakantiedagen geschonken door werknemers om collega's in staat te stellen zorg te dragen voor hun gezinsleden zonder salarisverlies

Het grootste deel van de financiering van het fonds kwam van de aandeelhouders van Solvay. De voorzitter van de raad van bestuur stond zijn volledige vergoeding voor zes maanden af, de directieleden schonken 15% van hun loon.

Ik was diep ontroerd door sommige aanvragen, waarvan sommige zoals u zich kunt voorstellen nogal hartverscheurend zijn", zei Christian Jourquin, voorzitter van het Solvay Solidarity Fund. "De respons van Solvay-aandeelhouders, managers en werknemers was overweldigend en voor velen levensveranderend. Dit is waar verantwoord kapitalisme echt voor staat: zorgen voor mekaar en de last verlichten voor werknemers en gemeenschappen.

Christian Jourquin
Voorzitter van het Solidariteitsfonds van Solvay
Fundo social Solvay-ilustracao pessoas mascara

“Dit fonds belichaamt waar Solvay voor staat en toont onze bestaansreden in actie,” zei Solvay-CEO Ilham Kadri. “Solidariteit is een onlosmakelijk deel van de waarden van Solvay: al sinds zijn oprichting verzet het bedrijf bakens op sociaal gebied en draagt het zorg voor het welzijn van zijn
werknemers. Ik heb grote waardering voor de vrijgevigheid van zovelen en ik ben trots op de stappen die we hebben ondernomen om zo veel mensen in nood te helpen".
Een van de schenkingen van het Solvay Solidarity Fund bestond uit € 100.000 steun om guartelers in het Indiase Bikaner – die in de waardeketen van Solvay een belangrijke rol spelen – te helpen de gevolgen van de COVID-19-crisis op te vangen en zowel hen als de Groep weerbaarder te maken.
Met dat bedrag worden landbouwproducten, bijkomende sanitaire voorzieningen, waterreservoirs en menstruatieproducten gefinancierd.
Het Solvay Solidariteitsfonds deed ook een bijdrage van € 100.000 aan het Bulgaarse Devnja, waar Solvay met zijn natriumcarbonaatfabriek prominent aanwezig is. Met de schenking werd snel werk gemaakt van de renovatie van een medische antenne om de dringende noden van de gemeenschap te lenigen, aangezien de regio hard getroffen werd door de tweede golf van de pandemie. In die antenne werden zestig mensen opgenomen, waarvan er vijftig zijn hersteld en het ziekenhuis hebben verlaten.
De Belgische microbioloog dr. Peter Piot, Directeur van de London School of Hygiene and Tropical Medicine, fungeert als erevoorzitter van het Solvay Solidarity Fund om het fonds te adviseren tijdens de pandemie. Hij verklaarde: “De snelle actie van Solvay om infrastructuur te bouwen om de eigen werknemers en organisaties in moeilijkheden te hulp te schieten, was inspirerend. Ik ben vereerd om het fonds te adviseren bij zijn streven om de steun de komende maanden en jaren verder uit te
breiden.”

Over het Solvay Solidarity Fund

Het Solvay Solidarity Fund werd opgericht bij het begin van de pandemie, in april 2020, en biedt zowel financiële als niet-financiële ondersteuning (vakantiedagen) aan alle werknemers van Solvay en de mensen die van hen afhankelijk zijn wanneer zij door COVID-19 in moeilijkheden komen. Het ondersteunt ook de gemeenschappen die dicht bij Solvay staan en zwaar door de crisis getroffen
worden.

Het Solvay Solidarity Fund wordt aangestuurd door de Koning Boudewijnstichting. De dagelijkse leiding is in handen van een Evaluatiecomité onder toezicht van een Beheercomité.

Gewezen Solvay-CEO Christian Jourquin is voorzitter van het Beheercomité van het Solvay Solidarity Fund, dat de verdeling van de middelen beheert. Dit comité volgt de activiteiten van het fonds van nabij op. Het fonds wordt ook jaarlijks aan een onafhankelijke audit onderworpen en rapporteert op gezette tijdstippen over het gebruik van de middelen en de gerealiseerde impact.onds et leur impact concret.