Solvay lanceert het programma "Solvay One Dignity" rond de pijlers diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) met negen ambitieuze doelstellingen tegen 2025.

Brussel, 20 mei 2021 - Vandaag kondigt Solvay een nieuw programma aan met de naam Solvay One Dignity dat diversiteit, gelijkheid en inclusie wil promoten met negen doelstellingen die tegen 2025 moeten worden bereikt. Het programma wil elke vorm van discriminatie uit de organisatie bannen en een inclusieve en diverse omgeving creëren die gelijke kansen bevordert voor werknemers van elke achtergrond, leeftijd, geslacht, nationaliteit, etnische achtergrond, religie, seksuele geaardheid, identiteit en kunde.

Solvay wil een speak-upcultuur bevorderen, zorgen voor gelijkheid in verloning en een verscheidenheid aan talenten aantrekken om zo het potentieel van de onderneming te maximaliseren.

"Ik geloof dat bedrijven die de menselijke waardigheid op de eerste plaats zetten, succesvol zullen zijn en blijven", zegt Ilham Kadri, CEO van Solvay. "In plaats van ons enkel te richten op statistieken over diversiteit, hebben we ervoor gekozen om ons eerst te richten op gelijkheid en het creëren van een inclusieve omgeving om diverse talenten aan te trekken. Als ieder van ons zich - ongeacht zijn achtergrond of identiteit - gerespecteerd, welkom en gewaardeerd voelt, zullen we meer betrokken en innovatiever zijn en als gevolg daarvan ook beter presteren." Om tot een gemeenschappelijke visie te komen en een duidelijke richting te bepalen, heeft Solvay concrete doelen gesteld die in 2025 moeten zijn bereikt, zoals:

  • De toegang tot gelijke carrière- en ontwikkelingskansen, met gestructureerde mentorschapsprogramma's voor ondervertegenwoordigde groepen tegen eind 2021
  • Een eerlijke manier van aanwerven, met voor alle vacatures op midden- en hoger niveau een shortlist die voor 50% uit ondervertegenwoordigde groepen bestaat
  • Een beoordelings- en ontwikkelingsprogramma voor leidinggevenden om zo een inclusieve mentaliteit te ontwikkelen en te stimuleren, met inbegrip van een DEI-score voor business units en functies
  • Al onze werknemers moeten zich durven uitspreken als ze niet-inclusief gedrag ervaren of zien, in lijn met de integriteitscode van Solvay
  • Gendergelijkheid versnellen op alle midden- en hogere niveaus tegen 2030, terwijl wordt nagegaan of er ongewenste loonverschillen zijn en deze dichten

Solvay One Dignity ligt in lijn met de “Better Life”-doelstellingen van het duurzaamheidsprogramma Solvay One Planet. Eerder dit jaar kondigde Solvay bijvoorbeeld reeds aan om het ouderschapsverlof uit te breiden naar 16 weken voor alle co-ouders, ongeacht geslacht of geaardheid.

Solvay zal regelmatig de vooruitgang van het Solvay One Dignity-programma bekendmaken in zijn geïntegreerd rapport.

Diversity-Equity-and-Inclusion-Target-Objectives-with-One-Dignity-logo

 

Over Solvay

Solvay is een op wetenschap gebaseerd bedrijf waarvan de technologieën voordelen bieden voor vele aspecten van het dagelijks leven. Met meer dan 23 000 werknemers in 64 landen verbindt Solvay mensen, ideeën en elementen om de vooruitgang opnieuw uit te vinden. De Groep streeft naar het creëren van duurzame gemeenschappelijke waarde voor iedereen, vooral via Solvay One Planet, dat rond drie pijlers is opgebouwd: de bescherming van het klimaat, het behoud van hulpbronnen en de bevordering van een betere levenskwaliteit. De innovatieve oplossingen van de Groep dragen bij tot veiligere, schonere en duurzamere producten, die te vinden zijn in woningen, voeding en consumptiegoederen, vliegtuigen, auto's, batterijen, slimme toestellen, toepassingen in de gezondheidszorg, water- en luchtzuiveringssystemen. Solvay werd opgericht in 1863 en behoort vandaag tot de top drie in de wereld voor het overgrote deel van zijn activiteiten. In 2020 realiseerde het een netto-omzet van 9 miljard euro. Solvay staat genoteerd op Euronext Brussel (SOLB) en Parijs en in de Verenigde Staten worden zijn aandelen (SOLVY) verhandeld via een ADR-programma niveau 1. Meer informatie vindt u op www.solvay.com