Met deze nieuwe doelstelling van -24%, die betrekking heeft op de broeikasgasemissies van leveranciers, klanten en andere actoren in de waardeketen, behoort Solvay tot de toonaangevende bedrijven in de wereldwijde chemiesector

Brussel, 27 juli 2022

Solvay kondigt vandaag zijn plannen aan om de uitstoot van scope 3-broeikasgassen met -24% te verminderen tegen 2030 . Dit bouwt voort op de 2030-doelstellingen die zijn uiteengezet in het duurzaamheidsprogramma Solvay One Planet en vertegenwoordigt de volgende fase in het traject van de Groep richting netto-nuluitstoot. Het bereiken van de scope 3-doelstelling vereist een vermindering van de indirecte uitstoot van broeikasgassen in de waardeketens. Deze uitstoot is het gevolg van activiteiten buiten de muren van Solvay, vooral bij leveranciers en klanten, wanneer de consument het product gebruikt of op het einde van de levensduur van het product.

In het kader van zijn Solvay One Planet-programma heeft Solvay zijn traject in scope 1 en 2 al afgestemd op de doelstelling van een "temperatuurstijging ruim onder de 2°C" zoals bepaald in het Akkoord van Parijs en zijn doelstelling voor de vermindering van de uitstoot opgetrokken tot -30% tegen 2030 (tegenover -26% initieel vastgelegd in 2020). Solvay heeft tussen 2018 en 2021 al een structurele vermindering van -11% gerealiseerd.

Ilham_Kadri_Roundle_bis

 

"Met dit engagement zet Solvay een belangrijke stap richting een netto-nuluitstoot en zet het zijn strijd tegen de opwarming van de aarde voort", aldus Ilham Kadri, CEO van Solvay. "We willen samenwerken met onze partners om de koolstofvoetafdruk van activiteiten over de hele waardeketen drastisch te verminderen. We zullen ook een voortrekkersrol spelen op het gebied van innovatie, door circulaire oplossingen te leveren die voldoen aan de behoeften van klanten en eindgebruikers naarmate de overgang naar netto-nuluitstoot zich ontvouwt en de economie vormgeeft."

Om de doelstelling van scope 3 te halen, zal Solvay nauw gaan samenwerken met zijn leveranciers en klanten. Zo heeft de Groep bijvoorbeeld inkoopinitiatieven gelanceerd voor strategische everanciers, aangezien klimaatverbintenissen- en samenwerkingen de basis zullen vormen voor toekomstige strategische leveranciersrelaties. Solvay schakelt ook over op biogebaseerde grondstoffen, verhoogt het gebruik van duurzame energie en hernieuwbare koolstofgrondstoffen in zijn productaanbod en ontwikkelt circulaire oplossingen. Voorts ontwikkelt de Groep partnerships met zijn klanten voor het ecodesign van nieuwe producten en processen die de uitstoot van de wieg tot het einde van de levenscyclus verminderen

Solvay maakt deel uit van verscheidene baanbrekende industriële initiatieven om transparantie te garanderen en om de koolstofvoetafdruk van producten te evalueren in samenwerking met zakenpartners in de waardeketen (zoals WBCSD, Together for Sustainability). Solvay is ook een industrieleider in de evaluatie van de emissie-impact stroomafwaarts met de implementatie van robuuste instrumenten, zoals het Sustainable Portfolio Management en de Life Cycle Analysis tools.

Solvay zal jaarlijks verslag uitbrengen over de vooruitgang die geboekt is bij het bereiken van de doelstelling van Solvay One Planet en de scope 3-doelstellingen in het geïntegreerde jaarverslag van de Groep. Bijkomende informatie is beschikbaar in de sectie Duurzaamheid op solvay.com.

Téléchargement

Solvay versnelt zijn ambities richting netto-nuluitstoot met nieuwe scope 3-doelstelling

Document

 

Disclaimer

Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie bevatten. Toekomstgerichte verklaringen beschrijven verwachtingen, plannen, strategieën, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. De verwezenlijking van toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht staan, is onderworpen aan en is afhankelijk van risico's en onzekerheden verbonden aan verschillende factoren, waaronder algemene economische factoren, schommelingen van interestvoeten en wisselkoersen; veranderende marktcondities, concurrentie op producten, de aard van de productontwikkeling, het effect van verwervingen en verkopen, herstructureringen, terugtrekkingen van producten; goedkeuringen door regelgevers, het all-in scenario van onderzoeks- en innovatieprojecten en andere ongebruikelijke zaken. Om deze reden kunnen de actuele of toekomstige resultaten wezenlijk afwijken van de resultaat die expliciet gemeld worden of impliciet besloten zijn in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Mochten bekende of onbekende risico's of onzekerheden zich voltrekken of mochten onze aannames onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten sterk afwijken van de verwachte resultaten. Solvay verplicht zich niet om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien.

Over Solvay

Solvay is een op wetenschap gebaseerd bedrijf waarvan de technologieën voordelen bieden voor vele aspecten van het dagelijks leven. Met meer dan 21.000 werknemers in 63 landen verbindt Solvay mensen, ideeën en elementen om de vooruitgang opnieuw uit te vinden. De Groep streeft naar het creëren van duurzame gemeenschappelijke waarde voor iedereen, vooral via Solvay One Planet, dat rond drie pijlers is opgebouwd: de bescherming van het klimaat, het behoud van hulpbronnen en de bevordering van een betere levenskwaliteit. De innovatieve oplossingen van de Groep dragen bij tot veiligere, schonere en duurzamere producten, die te vinden zijn in woningen, voeding en consumptiegoederen, vliegtuigen, auto's, batterijen, slimme toestellen, toepassingen in de gezondheidszorg, water- en luchtzuiveringssystemen. Solvay werd opgericht in 1863 en behoort vandaag tot de top drie in de wereld voor het overgrote deel van zijn activiteiten. In 2021 realiseerde het een netto-omzet van 10,1 miljard euro. Solvay staat genoteerd op Euronext Brussel en Parijs (SOLB). Meer informatie vindt u op www.solvay.com.