Walcourt

  Belgium-Walcourt Click to enlarge
Solvay (Steengroeve Les Petons) 

  • Exploitatie van een steengroeve van kalksteen
  • Productie van kalksteen met hoog gehalte voor de sodafabriek van Rheinberg in Duitsland, die natriumcarbonaat produceert
  • Productie van kalkgranulaten voor de regionale markten van:
    * de bouwindustrie (gecertificeerde BENOR-producten)
    * de staalnijverheid, de chemische en voedingsmiddelenindustrie.